TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM VỆ SINH NHÀ Ở VÀ QUI HOẠCH ĐÔ THỊ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vệ sinh nhà ở và qui hoạch đô thị', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | VỆ SINH NHÀ Ở VÀ QUI HOẠCH ĐÔ THỊ 1 Tiêu chuẩn nào sau đây cần phải thực hiện để lấy được nhiều ánh sáng thiên nhiên cho phòng ở A. Chiều sâu của nhà 2 lần chiều rộng và góc ánh sáng 27o góc mảnh trời xanh 5o @ B. Chiều sâu của nhà 2 lần chiều rộng và góc ánh sáng 27o góc mảnh trời xanh 5o C. Chiều sâu của nhà 2 lần chiều rộng và góc ánh sáng 27o góc mảnh trời xanh 5o D. Chiều sâu của nhà 2 lần chiều rộng và góc ánh sáng 27 góc mảnh trời xanh 5 E. Chiều sâu của nhà 2 lần chiều rộng và góc ánh sáng 27 góc mảnh trời xanh 5 . 2 Để tránh và làm giảm tiếng động trong phòng ở cần phải thực hiện điều kiện sau đây tìm một ý kiến sai A. Tường giữa các phòng phải dày bằng hai viên gạch B. Sàn cách giữa các tầng phải có một khoảng trống C. Vật liệu xây dựng nên dùng loại vật liệu rỗng D. Cửa ra vào và cửa sổ nên đóng kín E. Nền nhà cần phải cao.@ 3 Nguồn chiếu sáng nhân tạo trong phòng ở cần phải đạt các yêu cầu tìm 67 một ý kiến sai A. Đủ ánh sáng và đều B. Không gây nhiễm bẩn không khí C. Không làm tăng nhiệt độ phòng D. Đạt được mục tiêu chiếu sáng cũng như hiệu quả kinh tế E. Thiết bị rẻ tiền dễ kiếm.@ 4 Tiêu chuẩn về độ chiếu sáng trong phòng mổ tính theo hệ số chiếu sáng thiên nhiên là A. 1 5 B. 1 C. 0 7 D. 0 5 E. 2 5 . @ 5 Để lấy được nhiều ánh sáng thiên nhiên người ta qui định chiều cao h của ngôi nhà cao nhất nằm trên đường phố so với bề rộng r của đường phố phải trong khoảng nào sau đây A. r 2h B. r h C. r 2h D. r 2 5h E. r 2h. @ 68 6 Hệ số ánh sáng phù hợp tiêu chuẩn chiếu sáng tự nhiên của nhà ở là A. 1 8 - 1 10 B. 1 6 - 1 8 @ C. 1 5 - 1 6 D. 1 2 - 1 4 E. 1 4 -1 8. 7 Hệ số ánh sáng là tỷ lệ giữa A. Tổng diện tích sàn nhà tổng diện tích cửa sổ B. Tổng diện tích cửa ra vào tổng diện tích sàn nhà C. Tổng diện tích cửa sổ tổng diện tích sàn nhà @ D. Tổng diện tích trần tổng diện tích sàn nhà E. Tổng diện tích cửa sổ tổng diện tích trần. 8 Độ ẩm cao thường gây khó chịu nhất cho người ở trong nhà về mùa đông ở nước ta là A. Ẩm ướt nguyên thủy do xây dựng B. Độ ẩm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0