TAILIEUCHUNG - Bối mẫu

Tên dược: Bulbus fritillariae cirrhosae Tên thực vật: 1. Fritillaria cirrhosa D. Don; 2. Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia; 3. Fritillaria Przewalskii; Fritillaria Delavayi Franch. Tên thông thường: Xuyên bối mẫu Bộ phận dùng và phương pháp chế biến: Củ được đào vào mùa hè và phơi nắng cho khô. Bỏ vỏ. Tính vị: Ðắng, ngọt và hơi lạnh Quy kinh: Phế và tâm Công năng: 1. Nhuận phế trừ đàm; 2. Chỉ khái; 3. Thanh nhiệt tán kết. Chỉ định và phối hợp: Ho: a) ho lâu ngày do phế hư biểu hiện ho khan và khô. | Boi mäu Ten duoc Bulbus fritillariae cirrhosae Ten thuc vat 1. Fritillaria cirrhosa D. Don 2. Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia 3. Fritillaria Przewalskii 4. Fritillaria Delavayi Franch. Tên thông thường Xuyên bối mẫu Bộ phận dùng và phương pháp chế biến Củ được đào vào mùa hè và phơi nắng cho khô. Bỏ vỏ. Tính vị Đắng ngọt và hơi lạnh Quy kinh Phế và tâm Công năng 1. Nhuận phế trừ đàm 2. Chỉ khái 3. Thanh nhiệt tán kết. Chỉ định và phối hợp Ho a ho lâu ngày do phế hư biểu hiện ho khan và khô họng. Xuyên bối mẫu phối hợp với Mạch đông và Sa sâm b ho do đàm nhiệt biểu hiện khạc đờm vàng đặc. Xuyên bối mẫu phối hợp với Tri mẫu Hoàng cầm và Qua lâu c ho do phong nhiệt. Xuyên bối mẫu phối hợp với Tang diệp Tiền hồ và Hạnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    5    0
TÀI LIỆU HOT
181    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    3    0
30    8    0