TAILIEUCHUNG - PHỤ TỬ (Kỳ 3)

Thành phần hóa học: Mesaconitine, Hypaconitine (Dược Học Học Báo 1965, 12 (7): 435). Higenamine, Demethylcoclaurine, Coryneinechloride, Methyldopa hydrochloride (Nhật Bản Dược Học Hội 1978, (5): 163). Isodephinine, Aconitine, Benzoylmesaconine, Neoline, Fuziline, 15aHydroxyneoline (Trương Địch Hoa, Trung Thảo Dược 1982, 13 (11): 481). + Salsolinol (Trần Địch Hoa, Dược Học Học Báo 1982, 17 (10): 792). Karakoline, Beiwutine, 10-Hydroxymesaconitine (Vương Cát Chi, Dược Học Học Báo 1985, 20 (1): 71). . | PHỤ TỬ Kỳ 3 Thành phần hóa học Mesaconitine Hypaconitine Dược Học Học Báo 1965 12 7 435 . Higenamine Demethylcoclaurine Coryneinechloride Methyldopa hydrochloride Nhật Bản Dược Học Hội 1978 5 163 . Isodephinine Aconitine Benzoylmesaconine Neoline Fuziline 15a- Hydroxyneoline Trương Địch Hoa Trung Thảo Dược 1982 13 11 481 . Salsolinol Trần Địch Hoa Dược Học Học Báo 1982 17 10 792 . Karakoline Beiwutine 10-Hydroxymesaconitine Vương Cát Chi Dược Học Học Báo 1985 20 1 71 . Tác dụng dược lý Nước sắc Phụ tử liều nhỏ làm tăng huyết áp ở động vật được gây mê với liều lượng lớn lúc đầu làm hạ sau lại làm tăng tăng lực co bóp cơ tim tác dụng cường tim rõ tăng lưu lượng máu của động mạch đùi và làm giảm lực cản của động mạch làm tăng nhẹ lưu lượng máu của động mạch vành và lực cản. Thành phần cường tim của Phụ tử là phần hòa tan nước. Độc tính của phần hòa tan cồn rất cao so với phần hòa tan nước Trung Dược Học . Tác dụng kháng viêm Thuốc sắc Phụ tử cho súc vật gây viêm khớp uống hoặc chích màng bụng đều có tác dụng kháng viêm Trung Dược Học . Tác dụng nội tiết Thuốc có tác dụng làm giảm lượng Vitmin C ở vỏ tuyến thượng thận chuột đồng. Một số thí nghiệm trên súc vật chứng tỏ nước thuốc làm tăng tiết vỏ tuyến thượng thận và tăng chuyển hóa đường mỡ và Protein nhưng trên 1 số thí nghiệm khác thì tác dụng này chưa rõ Chinese Herbal Medicin . Thuốc có tác dụng làm tăng miễn dịch cơ thể Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược . Tác dụng lên hệ thần kinh trung ương Aconite với liều 0 1 - 0 2mg kg có tác dụng làm giảm phản xạ có điều kiện và không điều kiện làm giảm nồng độ Ammoniac ở não Trung Dược Học . Tính vị Vị cay tính ôn Bản Kinh . Vị ngọt rất nhiệt rất độc Bản Thảo Cương Mục . Khí nhiệt vị rất cay Y Học Khải Nguyên . Rất cay rất nóng hơi kèm ngọt đắng mà rất độc Bản Thảo Kinh Sơ . Vị cay ngọt tính rất nóng Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách . Quy kinh Vào kinh thủ Thiếu dương Tam tiêu Thang Dịch Bản Thảo . Vào kinh túc Quyết âm Can túc Thiếu âm Thận thủ Thái âm Phế Bản Thảo Kinh .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
5    5    0    13-08-2020
82    6    0    13-08-2020
6    6    0    13-08-2020