TAILIEUCHUNG - Tiếng Anh thông dụng cho người làm xây dựng

Đây là tài liệu từ vựng tiếng Anh rất hay và thông dụng dành cho những người làm trong các ngành nghề liên quan đến xây dựng công trình | ĨĨOABINH COEPOEATION ENGLIỔH COUĨ2ỖE FOß THE CONDUCTION TDADE GiáO vien phụ trá ch Thầy Triícfng Ngọc Diệp -ì Lưu hành nội bộ December 2005 R GLỈSỈỈ COURSE roR THE CONSTRUCTION TRADE Bob. So do you have a name for it yet 2 Vậy cỏ đã đặt tên cho nó chưa Michelle. No not yet. But I ll think oPone soon. Chưa van chưa. Nhưng tòi sẽ nghĩ ra một cái tên ngay thỏi. Albert. Isn t life funny Cuộc đời này buồn cười nhi Wanitcr. Yes especially the way you like Michelle but I like you Váng đặc biệt là cách mà anh thích Michelle nhưng tói lại thích anh Bob And Michelle likes me but I like you. Còn Michelle thì thích tôi nhung tôi lại thích có. Michelle It makes me dizzy just thinking about it. Wait I m confused I don t know whether I like Al or Bob. Nó làm tôi chóng mặt khi chi cần nghĩ về điều này. Khoan đã tôi thật bổi rối. tôi không biết liệu tôi thích Al hay Bob nữa. Bob I think I like Al. . Tôi nghĩ tôi thích Al. ỈVanìta It was such a nice dinner. We ll have to do it again. Next time Michelle and I will get gifts for you Thật lã một bữa ăn íổi thú vị. Chủng ta sẽ ăn tối với nhau nữa nhé. Lần sau. Michelle và tôi sẽ có quà cho hai anh Michelle And don t forget that it s okay to trade with each other Và đừng quên rang trao đoi quà cho nhau là tốt hon cả ỈVanita I ve had such a nice tirrte this evening. Tổi nay tỏi thật vui. Bob I have to thank you all for a wonderful time. Tôi phải cám om tắt cả các bạn vỉ thời gian tuyệt vời này. Albert Let s make a toast To everybody liking everybody else and to beautiful friendship Chúng ta hãy nâng ly chúc mừng nhé Chúc cho tát cà mọi người đêu yêu thương nhau và chúc cho tình bạn tuyệt đẹp cùa chủng ta Wanita May it last forever. Chuc lình bạn náy còn mãi. Bob Forever and a day. Mãi mãi vá mãi mãi. Michelle Cheers Chúc mừng Cạn ly nhé Notes 1. .the company was excellent . cá nhóm thật tuyệt vời com pany những người cùng nhóm cùng hội bầu bạn I don t like the company she keeps. Tôi không thích người mà cô ay kềl giao. You will be good .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    4    0    10-08-2020
5    2    0    10-08-2020
23    2    0    10-08-2020
12    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
26    9    0