TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm năng lượng và ô nhiễm môi trường', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NĂNG LƯỢNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1 Dạng năng lượng thiên nhiên đầu tiên được loài người sử dụng là A. Năng lượng mặt trời @ B. Năng lượng gió C. Năng lượng sinh khối D. Năng lượng thuỷ triều E. Năng lượng địa nhiệt. 2 Nguồn năng lượng được sử dụng nhiều nhất ở các nước đang phát triển là A. Năng lượng thuỷ điện B. Năng lượng sinh khối @ C. Năng lượng từ than D. Năng lượng từ dầu E. Năng lượng mặt trời. 3 Nguồn năng lượng được sử dụng nhiều nhất ở các nước phát triển là A. Năng lượng thuỷ điện B. Năng lượng sinh khối thực vật C. Năng lượng từ than D. Năng lượng từ dầu @ 18 E. Năng lượng khí đốt. 4 Nguồn năng lượng nào sau đây sinh khí gây hiệu ứng nhà kính A. Năng lượng gió B. Năng lượng thuỷ điện C. Năng lượng địa nhiệt D. Năng lượng hạt nhân E. Năng lượng sinh khối. @ 5 Ngồn năng lượng nào sau đây được tái sinh từ nguồn gốc mặt trời tìm một ý kiến sai A. Năng lượng sinh khối thực vật B. Năng lượng gió C. Năng lượng thuỷ triều D. Năng lượng địa nhiệt @ E. Năng lượng sóng biển. 6 Trong mỏ than chất khí nào gây nguy hiểm nhất A. Khí CO B. Khí CO2 C. Khí SO2 D. Khí CH4 @ E. Khí NOx. 19 7 Trong quá trình khai thác than yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm môi trường đáng quan tâm nhất A. Khí SO2 B. Khí CH4 C. Bụi @ D. Khí lưu huỳnh E. Chất thải rắn. 8 Những vấn đề gây ô nhiễm do khai thác sử dụng dầu mỏ và khí đốt ở thềm lục địa và biển tìm một ý kiến sai A. Gây lún đất B. Gây ô nhiễm biển C. Gây ô nhiễm không khí nước đất D. Gây ô nhiễm bụi @ E. Gây ô nhiễm kim loại phóng xạ. 9 Tác động tiêu cực tới môi trường do quá trình khai thác thuỷ điện tìm một ý kiến sai A. Động đất cưỡng bức B. Thay đổi thời tiết khí hậu khu vực C. Thay đổi độ mặn của nước khu vực cửa sông vên biển D. Mất đất canh tác E. Ngăn chặn sự phát triển của quần xã thực vật. @ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    4    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
83    3    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
7    4    0    12-08-2020
29    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0