TAILIEUCHUNG - Bài tập điện trường

Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật? A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc; B. Đặt một nhanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện; C. Đặt một vật gần nguồn điện; D. Cho một vật tiếp xúc với pin. | TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 11 Chương trình cơ bản Thời gian 1 Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc B. Đặt một nhanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện C. Đặt một vật gần nguồn điện D. Cho một vật tiếp xúc với pin. A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc Thời gian 2. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không giảm xuống 1 5 lần thì độ lớn lực Cu -lông A. tăng 2 5 lần. B. tăng 2 25 lần. C. giảm 2 25 lần. D. giảm 2 5 lần B. tăng 2 25 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    7    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
10    4    0
24    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    4    0
12    5    0