TAILIEUCHUNG - Bài 33: Kính hiển vi

Kính hiển vi là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát những vật rất nhỏ, bằng cách tạo ra ảnh có góc trong lớn. - Số bội giác của kính hiển vi lớn hơn rất nhiều so với số bội giác của kính lúp. | Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Giáo viên thực hiện Trần Văn Toản Ngày 15 tháng 11 năm 2007 Kiêm tra bài cũ Câu 1 trình bày tác dụng và số bội giác của các dụng cụ quang học Câu 2 nêu công dụng và cấu tạo của kính lúp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    4    0    11-08-2020
5    6    0    11-08-2020
150    13    0    11-08-2020
14    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN