TAILIEUCHUNG - Bí quyết xây dựng cộng đồng khách hàng “chiến lược tối ưu"

Tất cả những cuộc thảo luận về phương tiện trung gian lưu chuyển thông tin xã hội, blog, cộng đồng mạng, các tập đoàn và đại lý tiếp thị đang chủ động, lỗ lực đặt ra và duy trì những cuộc đối thoại. thoải mái mà các tập đoàn truyền thông đại chúng xây dựng có thể tượng trưng cho cơn ác mộng tương lai đối với các CMO. Blog và các cộng đồng mạng sẽ được xây dựng dựa trên cấu trúc tổ chức thay vì khách hàng và thương hiệu. Các nhóm sáng tạo trong các đơn vị kinh. | Bí quyết xây dựng cộng đồng khách hàng chiến lược tối ưu Tất cả những cuộc thảo luận về phương tiện trung gian lưu chuyển thông tin xã hội blog cộng đồng mạng các tập đoàn và đại lý tiếp thị đang chủ động lỗ lực đặt ra và duy trì những cuộc đối thoại. thoải mái mà các tập đoàn truyền thông đại chúng xây dựng có thể tượng trưng cho cơn ác mộng tương lai đối với các CMO. Blog và các cộng đồng mạng sẽ được xây dựng dựa trên cấu trúc tổ chức thay vì khách hàng và thương hiệu. Các nhóm sáng tạo trong các đơn vị kinh doanh xây dựng các cộng đồng để kết nối với khách hàng. Không có sự hướng dẫn họ sẽ xây dựng nên bất cứ thứ gì miễn sao phù hợp nhất với quyền lợi sản phẩm của mình thay vì cho một bối cảnh rộng lớn hơn. Điều này sẽ bẻ gãy các mối quan hệ với khách hàng sự chăm sóc khách hàng. Và cả thương hiệu. Những cộng đồng tách biệt sẽ hình thành. Cũng như nhiều công ty đã từng biết qua sự tách biệt của quá trình tự động hóa sự sinh sôi nảy nở của blog và các cộng đồng được tạo ra bởi nhiều đơn vị kinh doanh và các nhân viên sẽ có cách thu hút khách hàng cũng như kỹ thuật thu thập dữ liệu khác nhau. Việc rút ra các dữ liệu hữu ích cho việc ra quyết định trở lên khó khăn. Một công ty trong top 500 Fortune mà chúng tôi phỏng vấn có hơn 75 cơ sở dữ liệu khách hàng vì vậy việc dự đoán và ra các quyết định chính xác sẽ trở lên khó khăn. Rõ ràng có một cơ hội để học từ việc xây dựng các cộng đồng nhằm thu thập các thông tin về khách hàng. Sẽ rối loạn thông tin sẽ tạo ra nhầm lẫn. Không nghi ngờ gì nữa với cách nhìn nhận và linh cảm khác nhau các đơn vị kinh doanh khác nhau điểm tương tác khác nhau và khách hàng với các thông điệp khác nhau sẽ tạo nên sự hỗn độn. Trong một xã hội gia tăng hoạt động và mất tập trung của chúng ta các khách hàng sẽ không thể đưa ra một thông tin chính xác. Các con thuyền ma xuất hiện. Các tập đoàn cải tổ và nhân viên sẽ phải thay đổi công việc nhiều blog và cộng đồng sẽ bị bỏ rơi . Tầng lớp khách hàng quan trọng sẽ bị quên lãng. Một kế hoạch toàn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN