TAILIEUCHUNG - Khung ảnh “Chuyến tàu tình yêu”

Khung ảnh “Chuyến tàu tình yêu” Một chuyến tàu mang theo những kỉ niệm tình yêu dành tặng “ai đó” Chuẩn bị những đạo cụ này nhé: - Giấy mô hình - Màu vẽ - Keo sữa Đến phần hành động này: :D | Khung ảnh Chuyên tàu tình yêu Một chuyến tàu mang theo những kỉ niệm tình yêu dành tặng ai đó Chuẩn bì những đao cụ này nhé - Giấy mô hình - Màu vẽ - Keo sữa Đến phần hành đóng này D Bước 1 - Cắt giấy mô hình thành hình đầu tàu hoả. Chú ý cắt 2 tấm ngược nhau để làm mặt trước và mặt sau của khung ảnh. Bước 2 - Trổ khung cửa sổ cho đầu tàu. Chú ý giữ lại các mảnh cắt rời của phần khung phía sau lại nhé Bước 3 - Cắt 2 cái toa tàu con con ở đằng sau này kích thước tuỳ ý. Bước 4 - Cắt 2 hình tròn lớn 4 hình tròn nhỏ để làm bánh xe tàu hoả và cả 3 thanh ngang cho bánh xe nữa. Bước 5 - Gắn bánh xe vào với đầu tàu nào Sau đó dùng màu vẽ để trang trí lên cho đoàn tàu nha Bước 6 - Cắt 3 hình tam giác như trong hình để làm chân đỡ cho khung ảnh. - Gắn chân đỡ vào với mảnh rời của khung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT