TAILIEUCHUNG - [Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 2

Tuy nhiên, khái niệm về hồi tiếp được dùng nhiều trong kỹ thuật. Do đó, lý thuyết về các hệ thống tự điều khiển (automatic control systems) được phát triển như là một ngành học kỹ thuật cho việc phân tích, thiết kế các hệ thống có điều khiển tự động và kiểm soát tự động. | Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn 3. Định luật cung cầu của kinh tế học có thể được xem như một hệ điều khiển tự động. Giá bán giá thị trường của một hàng hóa nào đó là output của hệ. Mục tiêu của hệ là giữ cho giá ổn định. Định luật cung cầu cho rằng giá thị trường ổn định nếu và chỉ nếu cung bằng cầu. Ta chọn 4 bộ phận chính của hệ thống là người cung người cầu người định giá thị trường ở đó hàng hóa được mua và bán. Input là sự ổn định của vật giá hay tiện lợi hơn là sự nhiễu loạn giá bằng zero. Output là giá thực tế của thị trường. Sự hoạt đông của hệ thống được giải thích như sau Người định giá nhận một tín hiệu zero khi vật giá ổn định. Ông ta định một giá bán với sự giúp đỡ của những thông tin từ trí nhớ hay giá biểu của sự giao dịch trước đó. Giá này làm người cung sản xuất đưa vào thị trường một lượng hàng hóa nào đó và người cầu mua một số trong số đó. Sự chênh lệch sai số giữa cung và cầu được điều chỉnh bởi hệ thống này. Nếu cung không bằng cầu người định giá sẽ thay đổi giá thị trường theo hướng sau cho cung bằng với cầu. Vậy cả cung và cầu đều có thê xem là hồi tiếp vì chúng xác định tác động kiểm soát . Hệ thống được biểu diễn như . Trang Chương I Nhập Môn Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn Chương II HÀM CHUYỀN VÀ SƠ ĐÒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG ĐẠI CƯƠNG. ĐÁP ỨNG XUNG LỰC VÀ HÀM CHUYỂN. SƠ ĐỒ KHỐI BLOCK DIAGRAM . CƯƠNG Bước quan trọng thứ nhất trong việc thiết kế một hệ điều khiển là việc miêu tả toán học và mô hình hóa modeling cho thiết bị được kiểm soát. Một cách tổng quát những đặc tính động của thiết bị này sẽ được xác định trước bằng một tập hợp các biến. Thí dụ xem một động cơ điện trong hệ thống điều khiển. Ta phải xác định điện áp đặt vào dòng điện trong cuộn dây quấn moment được khai triển trên trục góc dời và vận tốc của rotor và những thông số khác nữa nếu cần thiết .Tất cả những thông số ấy được xem như các biến của hệ. Chúng liên hệ nhau thông qua những định luật vật lý được thiết lập và đưa đến các phương trình toán học dưới

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    0    15-08-2020
78    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
2    4    0
TÀI LIỆU HOT
345    3    0
59    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    4    0