TAILIEUCHUNG - Bài 16: Dòng điện trong chân không

Cách tạo ra dòng điện trong chân không. Bản chất dòng điện trong chân không Vậy bản chất dòng điện trong chân không là gì? Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các electron được đưa vào khoảng không gian đó. | TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ DIỆU GIÁO ÁN VẬT LÍ 11 BAN CƠ BẢN BÀI 16 DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG Bài 16 DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG NỘI DUNG CHÍNH I. Cách tạo ra dòng điện trong chân không 1. Bản chất dòng điện trong chân không 2. Thí nghiệm s 1 II. Tia catốt 1. Thí nghiệm 2. Tính chất của tia Catốt. 3. Bản chất của tia Catốt. 4. Ứng dụng Bài 16 DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG I. Cách tạo ra dòng điện trong chân không. 1. Bản chất dòng điện trong chân không Chân không là gì Chân không có dẫn được điện không - Chân không là môi trường đã được lấy đi tất cả các phân tử khí Chân không lí tưởng - Nó không chứa các hạt tải điện nên không dẫn điện. Vậy để có dòng điện trong chân không ta cần phải làm gì Phải đưa các hạt tải điện là các electron vào trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN