TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI TOÁN RỜI RẠC Kỳ II 2006 - 2007

Phát biểu + Chứng minh công thức Euler về mối quan hệ số miền, số đỉnh, số cạnh trong 1 biểu diễn phẳng của 1 đơn đồ thị phẳng , liên thông. | ĐỀ THI TOÁN RỜI RẠC Kỳ II 2006 - 2007 Câu 1: Định nghĩa đồ thị phẳng + tô màu đồ thị Câu 2: Phát biểu KQ (ko CM) của số đường đi độ dài r nối 2 đỉnh của 1 đơn đồ thị và điều kiện cần và đủ để 1 đồ thị ko phẳng (dl Kuratowski) Câu 3: Phát biểu + Chứng minh công thức Euler về mối quan hệ số miền, số đỉnh, số cạnh trong 1 biểu diễn phẳng của 1 đơn đồ thị phẳng , liên thông. Câu 4: Áp dụng thuật toán dijkstra tìm đường đi ngắn nhất. Câu 5 là cho biếu thức hậu tố *2+3-

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.