TAILIEUCHUNG - 25 Câu hỏi Toán rời rạc

Hãy cho biết đâu là luật “Lũy đẳng” trong các tương đương logic dưới đây:2/ Một công thức được gọi là ở dạng chuẩn hội nếu: Nó hội của các mệnh đề kéo theo. Nó là hội của các | Chương 20 Ký sự bắt ma Bước ra khỏi phòng của Hội sinh viên Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hinh thật sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.