TAILIEUCHUNG - Cacbon

Cấu tạo nguyên tử - Cacbon thiên nhiên là hỗn hợp hai đồng vị bền: (98,982%) và (0,108%). NTK = 12,0115. - Cấu hình e ứng với trạng thái cơ bản: Do đó cacbon có thể có hoá trị II (liên kết cộng hoá trị) kết này | Cacbon 1. Cấu tạo nguyên tử - Cacbon thiên nhiên là hỗn hợp hai đồng vị bền 98 982 và 0 108 . NTK 12 0115. - Cấu hình e ứng với trạng thái cơ bản Do đó cacbon có thể có hoá trị II liên kết cộng hoá trị - Ở trạng thái kích thích có 1e ở phân lớp 2s nhảy lên phân lớp 2p tạo thành 4e độc thân đồng nhất vì thế cacbon có hoá trị IV trong hầu hết các hợp chất. - Ở trạng thái rắn các nguyên tử cacbon liên kết với nhau theo kiểu kim cương hoặc graphit. 2. Các dạng thù hình và tính chất vật lý. Cacbon có 3 dạng thù hình kim cương than chì graphit và cacbon vô định hình. a Kim cương Kim cương có cấu trúc mạng tinh thể nguyên tử mỗi nguyên tử C liên kết cộng hoá trị bền vững với 4 nguyên tử C xung quanh tạo hình tứ diện đều. Sự đồng nhất và bền vững của liên kết này khiến kim cương có tính rất cứng không bay hơi và trơ với nhiều chất hoá học. b Than chì Tinh thể than chì graphit có cấu trúc lớp. Trên mỗi lớp mỗi nguyên tử C liên kết với 3 nguyên tử C khác bằng liên kết cộng hoá trị. Liên kết giữa những nguyên tử C trong 1 lớp rất bền vững liên kết giữa các lớp rất yếu do vậy các lớp trong tinh thể có thể trượt lên nhau. Cấu trúc này làm than chì mềm trơn dùng làm bút chì bôi trơn các ổ bi. c Cacbon vô định hình Cacbon vô định hình than cốc than gỗ bồ hóng . gồm những tinh thể rất nhỏ có cấu trúc không trật tự. Tính chất của cacbon vô định hình tuỳ thuộc vào nguyên liệu và phương pháp điều chế chúng. Than gỗ và than xương có cấu tạo xốp nên chúng có khả năng hấp thụ mạnh các chất khí và chất tan trong dung dịch. 3. Tính chất hoá học Các dạng thù hình của cacbon tuy có tính chất vật lý rất khác nhau nhưng tính chất hoá học của chúng căn bản giống nhau cháy trong oxi cả kim cương và than chì đều tạo thành khí CO2. a Phản ứng với oxi Khi cháy trong oxi phản ứng toả nhiều nhiệt Vì vậy cacbon được dùng chủ yế để làm nhiên liệu trong đời sống trong công nghiệp. b Phản ứng với các oxit kim loại. Cacbon khử được nhiều oxit kim loại. Ví dụ c Phản ứng với oxit phi kim Cacbon phản ứng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.