TAILIEUCHUNG - Vẽ Nhà Cao Tầng Bằng Corel

Đơn giản và làm quen với Corel với những ai bước vào thế giới này. Mở file mới, dùng công cụ Rectangle Tool (F6) vẽ 3 hình chữ nhật, nhóm 3 đối tượng thành 1 vào ArrangeGroup (Ctrl + G) Mở file mới, dùng công cụ Rectangle Tool (F6) vẽ 3 hình chữ nhật, nhóm 3 đối tượng thành 1 vào ArrangeGroup (Ctrl + G) .Chọn Interactive Extrude Tool để tạo hình khối Tiếp theo bạn cần tô màu cho khối này và rã nhóm ra (Ctrl + U) .Vẽ cửa, bạn chọn công cụ vẽ và cố gắng vẽ theo hình còn tùy,. | Vẽ Nhà Cao Tầng Bằng Corel Đơn giản và làm quen với Corel với những ai bước vào thế giới này. Mở file mới dùng công cụ Rectangle Tool F6 vẽ 3 hình chữ nhật nhóm 3 đối tượng thành 1 vào Arrange Group Ctrl G Mở file mới dùng công cụ Rectangle Tool F6 vẽ 3 hình chữ nhật nhóm 3 đối tượng thành 1 vào Arrange Group Ctrl G Chon Interactive Extrude Tool de tao hinh khoi Tiep theo ban can to mau cho khoi nay va ra nhom ra Ctrl U . Vẽ cửa bạn chọn công cụ vẽ và cố gắng vẽ theo hình .còn tùy bạn có thể vẽ kiểu cửa khác cũgn được miễn là .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.