TAILIEUCHUNG - ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VÀ CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ

SAU KHI ĐỌC XONG PHẦN NÀY CÁC BẠN SẼ HIỂU ĐƯỢC TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC AM HIỂU CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH, LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT KHUNG PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH, LÀM THẾ NÀO NHẬN DIỆN ĐƯỢC CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH - THỰC TẾ VÀ TIỀM NĂNG | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Marketing địa phương Quản lý Marketing trong thế kỷ 21 Hà Nội, tháng 11/2004 Chương 5: Đối thủ cạnh tranh và những tổ chức bổ trợ Chương 5 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VÀ CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ Mục tiêu học tập Khi bạn hoàn tất chương này, bạn sẽ hiểu: • tầm quan trọng của việc am hiểu về các đối thủ cạnh tranh • làm thế nào để phát triển một khung phân tích chiến lược và các đối thủ cạnh tranh • làm thế nào nhận diện các đối thủ cạnh tranh – thực tế và tiềm năng • làm thế nào mô tả và đánh giá các đối thủ cạnh tranh • làm thế nào dự đoán hành động tương lai của các đối thủ cạnh tranh và quản lý hành vi của họ • làm thế nào am hiểu thấu đáo về sự cạnh tranh • tầm quan trọng của các tổ chức bổ trợ trong việc triển khai một phương pháp tiếp cận thị trường hợp nhất. • các hình thức bổ trợ khác nhau GIỚI THIỆU Trong các chương trước, chúng ta đã thảo luận về cường độ cạnh tranh gia tăng trong thế giới ngày nay. Dĩ nhiên, cạnh tranh chẳng phải là một hiện tượng mới mẻ đối với hầu hết mọi công ty, nhưng đối với các doanh nghiệp trong những ngành trước đây từng được kiểm soát chặt chẽ mà hiện đang bãi bỏ các qui định kiểm soát, và đối với những doanh nghiệp quen hoạt động đàng sau các hàng rào hạn ngạch và thuế quan bảo hộ, thì va chạm với cạnh tranh là một cú sốc nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều mới đối với tất cả là sự thay đổi về loại hình và trình độ hoạt động cạnh tranh. Chẳng những loại hình và trình độ cạnh tranh đã tăng lên đối với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, mà hầu hết các nhà quan sát môi trường kinh doanh đều dự đoán rằng sự gia tăng này sẽ còn tiếp diễn. Bất kể những thay đổi lớn trong 10 đến 20 năm trước, người ta còn dự đoán những thay đổi ngoạn mục hơn nữa trong những năm sắp tới. Để thu hút và lưu giữ các khách hàng mục tiêu trong môi trường này, các nhà quản lý phải làm việc tích cực hơn nữa để phát triển các lợi thế khác biệt. Sự am hiểu tường tận về đối thủ cạnh tranh là cần thiết nhằm đạt được những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.