TAILIEUCHUNG - Phục hồi mật khẩu Windows

Phục hồi mật khẩu Windows Khi máy tính bị ai đó vô tình hay cố ý cài mật khẩu administrator khiến bạn không thể vào được Windows, chắc hẳn tình hình sẽ rối tung lên. Dưới đây là rất nhiều cách để tìm thấy password hoặc tháo gỡ nó. Trước hết, bạn hãy khởi động máy lại theo chế độ Safe Mode, vào user là Administrator. Thường khi cài máy, ít người nào chú ý đến cài đặt mật mã hệ thống nên bạn có thể dùng cách này để gỡ bỏ toàn bộ mật mã của các user khác. Nếu không. | Phục hồi mật khẩu Windows Khi máy tính bị ai đó vô tình hay cố ý cài mật khẩu administrator khiến bạn không thể vào được Windows chắc hẳn tình hình sẽ rối tung lên. Dưới đây là rất nhiều cách để tìm thấy password hoặc tháo gỡ nó. Trước hết bạn hãy khởi động máy lại theo chế độ Safe Mode vào user là Administrator. Thường khi cài máy ít người nào chú ý đến cài đặt mật mã hệ thống nên bạn có thể dùng cách này để gỡ bỏ toàn bộ mật mã của các user khác. Nếu không được hãy thử các cách sau. Cách 1 Tiến hành reinstall cài đặt lại lại Windows. Trước khi làm việc nàyl bạn nên dùng chương trình Volkov Commander trên nền DOS kết hợp với NTFS Pro sao lưu tất cả những dữ liệu quan trọng như tập tin trong My Documents e-mail danh sách liên lạc Yahoo Messenger Archive. đến một phân vùng đĩa an toàn để phòng bất trắc. Sau đó hãy dùng đĩa CD cài đặt Windows khởi động và cài lại. Đến đây có hai chọn lựa cho bạn. Nếu đã tạo Emergency đĩa dự phòng hồi phục của Windows thì bạn có thể phục hồi bằng công cụ recovery của trình cài đặt. Nếu không thì hãy reinstall đè lên phân vùng đĩa sẵn có nhấn F2 khi được thông báo Press F2 to start automate system recovery. . Cách này tuy tương đối hiệu quả nhưng có nguy cơ bạn phải cài lại toàn bộ phần mềm ứng dụng trên máy mình bởi vậy bạn nên thận trọng. Cách 2 cần hiểu ít nhiều về Linux Phương pháp thứ hai là tìm password từ tập tin cơ sở dữ liệu về user và password của Windows. Windows NT XP nói chung chứa thông tin về username và password của bạn trong tập tin tên là SAM System. Hai tập tin này thường nằm trong thư mục WINDOWS SYSTEM32 CONFIG 1 Tuy nhiên hai tập tin này được Windows bảo vệ rất kỹ và bạn rất khó có thể chép nó ra. Để có thể truy xuất tới nó bạn phải dùng một hệ điều hành khác ngoài các họ hệ điều hành của Microsoft ví dụ như Linux Unix Os .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.