TAILIEUCHUNG - Vẽ layout trong AutoCAD

Vẽ theo layout là một phương pháp vẽ tạo cho bản vẽ có được những tiện ích sử dụng mới như có thể ghép các tỷ lệ bản vẽ khác nhau vào cùng một bản vẽ, ghép hình 3D với 2D cùng một bản vẽ,. 1. Làm việc với model Trong không gian model, bạn vẽ với tỷ lệ 1:1, và bạn có thể tùy ý quyết định một đơn vị (unit) của autocad tương ứng với 1mm, 1inch, 1 foot, hay bất kể 1 đơn vị đo lường nào thuận tiện trong công việc của bạn. Trong Model tab,. | Vẽ layout trong AutoCAD 1. Làm việc với model Vẽ theo layout là một phương pháp vẽ tạo cho bản vẽ có được những tiện ích sử dụng mới như có thể ghép các tỷ lệ bản vẽ khác nhau vào cùng một bản vẽ ghép hình 3D với 2D cùng một bản vẽ . Trong không gian model bạn vẽ với tỷ lệ 1 1 và bạn có thể tùy ý quyết định một đơn vị unit của autocad tương ứng với 1mm 1inch 1 foot hay bất kể 1 đơn vị đo lường nào thuận tiện trong công việc của bạn. Trong Model tab bạn có thể view hay edit đối tượng Con trỏ có thể hoạt động ở bất cứ chỗ nào trong không gian vẽ. Đây là cách vẽ thông thường nhất mà mọi người thường sử dụng khi tạo bản vẽ trong Autocad. Layout tabs hay còn gọi là không gian giây paper space . Trong không gian giây bạn có thể vẽ khung tên tạo các khung nhìn viewpots dim bản vẽ hay thêm các chú thích. 2. Làm việc với Layout 3. Tạo và chỉnh sửa khung nhìn layout viewports Bạn có thể tạo một khung nhìn hay nhiều khung nhìn để hiển thị bản vẽ trong không gian giấy. Với mỗi khung nhìn bạn có thể thay đổi kích thước của khung nhìn cũng như có thể thay đổi tỉ lệ di chuyển để trình bày 1 bản vẽ với nhiều tỉ lệ khác nhau với bố cục bản vẽ hợp lý Chú ý Một vấn đề quan trong khi tạo một khung nhìn là bạn nên tạo một layer riêng để quản lí các khung nhìn. Để khi xuất bản vẽ bạn có thể tắt layer này để bản vẽ xuất ra không hiển thị các đường bo của khung nhìn Với lệnh Mview MV bạn tạo một hay nhiều khung nhin và cũng có thể copy hay array các khung nhìn Tạo một khung nhìn không phải là hình chữ nhật Bạn có thể tạo một khung nhìn không phải là hình chữ nhật bằng cách convert một đối tượng đã vẽ trong không gian giấy thành một khung nhìn Lệnh Mview có hai lựa chọn để bạn có thể thực hiện việc này - Với lựa chọn Object bạn có thể lựa chọn một đối tượng khép kín như đường tròn polyline khép kín trong không gian giấy để convert thành 1 khung nhìn. - Với lựa chọn Polyonal bạn có thể dùng để tạo một khung nhìn là một polyline bằng cách pick các điểm tạo thành 1 vòng khép kín Thay đổi kích

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.