TAILIEUCHUNG - Gia Đình và Thẻ Tín Dụng

Thiếu niên và thẻ tín dụng, Xin thẻ phụ cho trương mục, tín dụng Điều lệ cho người có trương mục thẻ tín dụng hạng nhì, Gây dựng tín dụng | Chi tiêu và tiết kiệm Muốn và cần. Giải thích sự khác biệt giữa cái muốn và Đó là quyết định ➤ cái cần là một bài học quan trọng để giúp các người trẻ khai triển việc quản lý tiền bạc và thói quen tiêu tiền cho của quý vị ➤ khôn ngoan. � Cái muốn là những vật quý vị muốn có nhưng sống dễ dàng mà không có nó, như một đồ chơi video mới hay Gia Đình một ly sinh tố giá $4 mỹ kim. Cần là những thứ quý vị Cha mẹ thường là những người tốt nhất không thể sống thiếu nó, như đồ ăn, chỗ ở và đi làm. Cho con cái một thẻ tín dụng? Điều đó chỉ có giúp cho con cái họ hiểu biết về tín Quý vị có thể tiết kiệm tiền bằng cách sống thiếu những thể cha mẹ mới có thể quyết định. thứ mình muốn nhưng không thật sự cần. và dụng, và vì ngay cả trẻ con cũng có thể Hãy nghĩ đến tuổi tác, sự trưởng thành, nhu cầu cuộc Ðặt ra sự hạn chế. Nếu con em của quý vị có thẻ tín sống và phương cách tiêu thụ của gia đình. sử dụng thẻ tín dụng, việc dạy con cái về dụng tùy thuộc vào trương mục tín dụng của quý vị, nên Dù rằng thẻ tín dụng có thể được cấp cho trẻ con rất có sự đồng ý với con mình về mức giới hạn chi tiêu trước tín dụng càng sớm là điều càng tốt. nhỏ tuổi, nhiều cha mẹ khoan có quyết định đó cho khi quý vị đưa thẻ cho con. Nên quan tâm đến việc yêu đến khi con cái họ đến tuổi thiếu niên. cầu con em của quý vị tự trả cho các vụ tiêu xài – hay Thẻ Nhiều bậc cha mẹ tin rằng cho con cái một có thể yêu cầu chúng nó chỉ trả cho các món hàng đặc Hãy tự hỏi: biệt. thẻ tín dụng cũng giống như giúp chúng học • Tôi có thoải mái với ý nghĩ con tôi sử dụng Nói về tiền. Có nhiều cơ hội để dạy con em của quý vị thẻ tín dụng? Tín Dụng hiểu cả đời cách quản lý tín dụng tốt. Dù về tiền. • Con tôi có thể dùng thẻ tín dụng cho những • Ðưa cho trẻ em nhỏ tuổi hơn một con heo đất để nó vậy, các quyết định về tín dụng sai lầm sẽ chi tiêu gì? dành dụm tiền mua đồ chơi nó muốn. Ðiều này cho con Ví dụ: em thấy không phải lúc nào mình cũng phải mua ngay gây ảnh hưởng đến quý vị trong nhiều năm. Một thẻ tín dụng / thẻ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.