TAILIEUCHUNG - Vẽ la bàn

File mới 10x10 cm. Res = 100. Layer ( viết tắt L ) mới. Ellip Tool kéo như hình. Fill xám. Nhấn giữ Alt gõ mũi tên lên 25 lần , L trên cùng Fill trắng , ép những L dưới lại thành 1 cho Gradient & Bevel Emboss Chọn L trắng Ctrl J nhân 2 , L dưới cho Gradient , L trắng ở trên nhấn giữ Alt Shift kéo nhỏ lại xong nhấn giữ Ctrl click vào nó trên bảng L để gọi vùng chọn save vùng chọn này lại Load lại vùng chọn đã Save. | Vẽ la bàn File mới 10x10 cm. Res 100. Layer viết tắt L mới. Ellip Tool kéo như hình. Fill xám. Nhấn giữ Alt gõ mũi tên lên 25 lần L trên cùng Fill trắng ép những L dưới lại thành 1 . cho Gradient Bevel Emboss . Chọn L trắng . Ctrl J nhân 2 L dưới cho giữ Alt Shift kéo nhỏ lại . xong nhấn giữ để gọi vùng chọn . save vùng chọn này lại Gradient L trắng ở trên nhấn Ctrl click vào nó trên bảng L Load lại vùng chọn đã Save . Alt S T kéo vùng chọn xuống gần nửa . Ctrl J cắt lên 1 phần phần kia cho Gradient . Save cái mặt tọa độ xuống . mở ra và sắp xếp như hình

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.