TAILIEUCHUNG - Quản trị quyền của người dùng trong Windows đơn giản với User Privilege Manager

Quản trị quyền của người dùng trong Windows đơn giản với User Privilege Manager Bạn không phải là chuyên gia máy tính, nhưng bạn được giới thiệu rằng trong hệ điều hành Windows từ XP trở lên, mỗi người dùng có những quyền và mức độ truy cập hệ thống rất khác nhau, dù việc cấu hình chính sách cho việc đó khá phức tạp. Chương trình User Privilege Manager sẽ giúp bạn thực hiện và quản trị những quyền người dùng đó một cách khá đơn giản Khi chúng ta mở chương trình User Privilige Manager lên lần đầu tiên, chương. | Quản trị quyền của người dùng trong Windows đơn giản với User Privilege Manager Bạn không phải là chuyên gia máy tính nhưng bạn được giới thiệu rằng trong hệ điều hành Windows từ XP trở lên mỗi người dùng có những quyền và mức độ truy cập hệ thống rất khác nhau dù việc cấu hình chính sách cho việc đó khá phức tạp. Chương trình User Privilege Manager sẽ giúp bạn thực hiện và quản trị những quyền người dùng đó một cách khá đơn giản Khi chúng ta mở chương trình User Privilige Manager lên lần đầu tiên chương trình sẽ yêu cầu xác định thư mục cần bảo vệ lúc này bạn có thể bắt đầu thiết lập những thư mục cần bảo vệ hoặc là bạn cũng có thể tắt nó đi và thiết lập nó trong tab Private file. Khi bạn muốn lựa chọn những thư mục cần bảo vệ chỉ cần nhấn nút Add và chọn đường dẫn tới thư mục cần bảo vệ ở đây bạn có thể chọn bao nhiêu thư mục tùy ý hoặc có thể chọn cả một ổ đĩa trên máy tính của bạn. Khi chọn thư mục xong bạn nhấn OK mặc định thì chương trình sẽ cấm tất cả các người dùng trong máy tính của bạn. Phần cửa sổ bên phải sẽ hiển thị những người dùng bị cấm bạn muốn cho phép người dùng nào truy cập vào thư mục của bạn thì bạn chọn user đó và nhấn nút Permit danh sách những người dùng tin tưởng sẽ chuyển sang trái màn hình kết thúc bằng Finish và chọn Save. Tab Privilige software Quy định không cho người dùng ngồi trên máy tính của bạn có thể tự ý cài đặt một chương trình mới hoặc là sử dụng một số phần mềm đặc biệt trên máy tính đó mà chưa có sự đồng ý của bạn. Chọn Add sau đó trong cửa sổ Look in bạn tìm đến những phần mềm nào mà bạn muốn cấm cài đặt. Trường hợp muốn bạn muốn ngăn không cho người dùng chạy những phần mềm đã được cài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.