TAILIEUCHUNG - Chương 5: ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

Đo vẽ bản đồ địa hình gồm các công đoạn: Thiết kế lập lưới khống chế toạ độ, độ cao; đo vẽ chi tiết địa hình; tính toán và vẽ bản đồ. Bản đồ địa hình thể hiện địa vật và dáng đất cao thấp khác nhau Có 3 phương pháp đo vẽ chính: - Phương pháp đo vẽ toàn đạc - Phương pháp đo vẽ trên ảnh - Phương pháp tổng hợp (tổng hợp cả hai phương pháp trên) | Chương 5 ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH GV Đào Hữu Sĩ Khoa Xây dựng NỘI DUNG CHƯƠNG 5 Khái niệm các phương pháp thành lập bản đồ địa hình Các phương pháp xác định điểm chi tiết khi đo vẽ bản đồ Đo vẽ mặt cắt địa hình KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Khái niệm Đo vẽ bản đồ địa hình gồm các công đoạn Thiết kế lập lưới khống chế toạ độ độ cao đo vẽ chi tiết địa hình tính toán và vẽ bản đồ. Bản đồ địa hình thể hiện địa vật và dáng đất cao thấp khác nhau Có 3 phương pháp đo vẽ chính - Phương pháp đo vẽ toàn đạc - Phương pháp đo vẽ trên ảnh - Phương pháp tổng hợp tổng hợp cả hai phương pháp trên Hiện nay có thể dùng công nghệ GPS để thành lập bản đồ địa hình. Cơ sở khống chế toạ độ và độ cao để đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ở khu công nghiệp thành phố và khu kinh tế trọng điểm quy định trong bảng sau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.