TAILIEUCHUNG - Vẽ khuôn mặt bằng Photoshop

Yêu cầu: Photoshop 7 hoặc các phiên bản mới hơn (có thể làm việc trên bất kỳ các phiên bản nào của PS nhưng bảng các công cụ sẽ có một chút khác biệt ở những phiên bản cũ hơn). Tôi khuyên các bạn nên dùng bảng vẽ, nhưng làm việc bằng chuột cũng được. Tôi dùng cả hai. Và một điều trước khi bạn bắt đầu đọc tiếp : Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của tôi. 1. Bước đầu tiên các bạn cấn phải làm là phác thảo một khuôn mặt mà bạn muốn tô. Bạn có. | Vẽ khuôn mặt bằng Photoshop Yêu cầu Photoshop 7 hoặc các phiên bản mới hơn có thể làm việc trên bất kỳ các phiên bản nào của PS nhưng bảng các công cụ sẽ có một chút khác biệt ở những phiên bản cũ hơn . Tôi khuyên các bạn nên dùng bảng vẽ nhưng làm việc bằng chuột cũng được. Tôi dùng cả hai. Và một điều trước khi bạn bắt đầu đọc tiếp Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của tôi. 1. Bước đầu tiên các bạn cấn phải làm là phác thảo một khuôn mặt mà bạn muốn tô. Bạn có thể vẽ nó trên gi ấy. hoặc giống tôi vẽ luôn bằng bảng vẽ trên PS. Tôi làm việc trên trang vẽ có kích thước 2000x3000px trang vẽ càng lớn thì bạn càng dễ dàng trong việc vẽ các chi tiết. Nhân thể tôi dùng brush như hình sau đây để phác thảo cho khuôn mặt của mình. Hãy luôn luôn chú ý đến sự cân đối của khuôn mặt bạn vẽ. Nhìn vào bức hình bạn hãy xem những đường màu xanh và màu hồng. Khoảng cách giữa phần khoé miệng và phần sát bên trong mắt là như nhau đường màu hồng . Hay điểm kết thúc của mũi dóng thẳng lên trên sẽ là điểm bắt đầu của mắt đường màu xanh . .nó giúp bạn vẽ các bộ phận trên khuôn mặt ở những khoảng cách đúng. Đó là những kiến thức cơ bản bạn nên có khi bạn muốn vẽ một khuôn mặt. Hãy xoay trang vẽ của bạn theo chiều ngang Image Rotate Canvas Flip Canvas Horizontal hoặc soi gương tờ giấy bạn đang vẽ một vài lần khi bạn phác thảo. Bạn thường không nhìn thấy một vài lỗi của bức vẽ như một mắt trông hơi xiên so với mắt còn lại hay mũi bị gập. - đó là vấn đề của bộ não và chúng ta có thể lừa gạt bộ não bằng cách xoay bức hình bạn sẽ khám phá thấy các lỗi. Bây giờ bạn chắc hẳn đã có một layer với hình phác thảo Layer sketch và một layer Background. Nếu layer hình phác thảo và layer background là một layer hợp nhất trong trường hợp bạn vẽ lên giấy và scan không vấn đề gì cả. Bạn kích đúp vào Layer này và đặt chế độ hoà trộn thành Mulitply. Sau đó tạo thêm một layer mới tô màu trắng cho layer mới và đặt layer mới này thành layer background . Bây giờ tạo một Layer mới nằm giữa 2 layer background và .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.