TAILIEUCHUNG - CÁC ĐIỀU CĂN BẢN VỀ NGÂN HÀNG

Khi quý vị mở một trương mục tiết kiệm, quý vị được nhà băng đưa cho một quyển sổ chi thu (passbook) trong đó nhà băng sẽ ghi lại tiền quý vị ký thác và rút ra. Một số nhà băng không dùng sổ chi thu -- họ gởi cho quý vị một bản báo cáo hàng tháng hay tam cá nguyệt. Quý vị có thể xin một thẻ rút tiền tự động ATM để dùng thẻ ký thác và rút tiền ra. (Quý vị cũng có thể dùng mẫu giấy ký thác và rút tiền của nhà băng và đưa cho nhân viên nhà băng.) Tùy | hạn nào đó, chẳng hạn như một năm. tôi? Có lệ phí ra sao khi dùng máy ATM của các nhà băng khác? quý vị. Hỏi tên của nhân viên giúp quý vị và viết xuống. Trong khi Quý vị có thể chọn gởi tiền trong thời gian dài bao lâu -- từ Quý vị có thể chọn mua chi phiếu từ nhà băng tùy theo sở thích cá nói chuyện, đề nghị một giải pháp và yêu cầu nhân viên đại diện nhà vài tháng cho đến nhiều năm. Thời hạn càng lâu, lãi xuất càng nhân (một số nhà băng tính tiền lên đến $25 cho một hộp 200 chi băng ấn định ngày để sửa đổi vấn đề đó. Ðừng nóng giận. To tiếng hay cao hơn. Nếu quý vị rút tiền trước khi đúng thời hạn đã định phiếu), hay đặt mua qua các dịch vụ in chi phiếu quảng cáo giá hạ. hăm doạ sẽ không làm cho nhân viên nhà băng hợp tác gì thêm. (maturity), quý vị sẽ mất tiền lời. Nhiều nhà băng phạt tiền nếu Hai nguồn để mua chi phiếu giá hạ là: Viết tóm tắt cuc nói chuyện của quý vị với nhân viên nhà băng và rút tiền ra sớm. Quý vị cũng có thể mất một số tiền đã ký thác để Checks in the Mail, 877-397-1541, gởi tới nhà băng. Ðính kèm văn bản khiếu nại của quý vị (đưa cho trả cho tiền phạt. Checks Unlimited, 800-426-0822, nhà băng bản sao -- đừng gởi đi bản chính). Lá thơ có thể giúp quý vị chứng minh quý vị đã có hành động kịp thời. Nếu quý vị không hài Hội ký thác an toàn (safe deposit boxes) Kiểm sổ sách trương mục của quý vị lòng với sự hồi đáp của nhà băng, quý vị có thể khiếu nại tới các cơ CÁC ĐIỀU CĂN BẢN Hộp ký thác an toàn có thể là chỗ tốt để cất giữ giấy Nhà băng sẽ gởi cho quý vị một bản báo cáo. Kiểm tra bản báo cáo quan điều hành của nhà băng. tờ hay các món đồ khó thay thế nếu bị hoả hoạn, lũ càng sớm càng tốt ngay khi quý vị nhận được nó để xác định lại tất Các nhà băng trong tên có chữ “national” trong tên gọi hay có “.” lụt hay trộm cắp. cả các số tiền ký thác, tiền rút ra, tiền khấu trừ và các chi phiếu đã ký đằng sau, được điều hành bởi cơ quan Comptroller of the Currency, 800- VỀ NGÂN HÀNG Chỉ có người chủ hộp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    198    1    19-07-2024
8    133    0    19-07-2024
165    113    0    19-07-2024
28    135    0    19-07-2024
65    113    0    19-07-2024
13    133    0    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.