TAILIEUCHUNG - 102 Bí quyết trong TMĐT (Ph ần 5)

Để giúp người khác tìm được mình trên Internet, bạn cần có một tên miền và thiết lập quan hệ với một địa chỉ bằng số trên Internet. Đó là ký hiệu duy nhất mà người ta có thể liên hệ với bạn (thí dụ tên miền của trung tâm thương mại thế giới ITC là ). Với cách làm như vậy, người ta có thể tìm được bạn một cách dễ dàng và nhớ được ký hiệu của bạn so với ký hiệu IP của hệ thống Internet và ký hiệu của mỗi máy chủ. | Chương trình làm việc về thương mại điện tử của tổ chức thương mại thế giới do Hội đồng chung đề ra. Do WTO là một diễn đàn của các chính phủ chứ không phải của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên các hoạt động của nó có thể không phải là sự giúp đỡ trực tiếp tới các công ty thương mại điện tử ở các nước đang phát triển mặc dù nó quan tâm tới tiến trình này. Trách nhiệm về thương mại điện tử được giao cho 4 cơ quan của tổ chức thương mại thế giới: Hội đồng về hàng hoá, Hội đồng về dịch vụ và Hội đồng về các lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ có liên quan tới thương mại, và Uỷ ban về thương mại và phát triển (CTD). CTD chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề về chính sách có liên quan đến thương mại điện tử, trong khi 3 hội đồng trên nghiên cứu về các công cụ của WTO trong các lĩnh vực tương ứng nên áp dụng như thế nào đối với thương mại điện tử. Những cơ quan này chuẩn bị báo cáo và tài liệu làm việc về các hoạt động của chúng, một số báo cáo và tài liệu có ở Website của tổ chức thương mại thế giới theo địa chỉ ().

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.