TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 11

Giới thiệu về bản vẽ đường hình lý thuyết tàu thuỷ: Bản vẽ đường hình là bản vẽ mô tả hình dáng hình học bên ngoài của con tàu và được xây dựng trên ba hình chiếu cơ bản. Chúng ta muốn có một con tàu vừa chạy nhanh, vừa có tính ổn định tốt, lắc êm và dễ rẽ sóng thì cần rất nhiều yếu tố kết hợp nhau. Chúng ta cần xác định nhiệm vụ của con tàu là gì, các kích thước chính của tàu, yêu cầu về máy móc chính trang bị trên tàu, nói chung là. | - 1 - Chương 11 ỨNG DỤNG XẤP XỈ SPLINE VÀ THUẬT TOÁN HÀM HOÁ HOÀN THIỆN BẢN VẼ ĐƯỜNG HÌNH LÝ THUYẾT TÀU . Giới thiệu về bản vẽ đường hình lý thuyết tàu thuỷ Bản vẽ đường hình là bản vẽ mô tả hình dáng hình học bên ngoài của con tàu và được xây dựng trên ba hình chiếu cơ bản. Chúng ta muốn có một con tàu vừa chạy nhanh vừa có tính ổn định tốt lắc êm và dễ rẽ sóng. thì cần rất nhiều yếu tố kết hợp nhau. Chúng ta cần xác định nhiệm vụ của con tàu là gì các kích thước chính của tàu yêu cầu về máy móc chính trang bị trên tàu . .nói chung là nhiệm vụ thư của con tàu người thiết kế cần phải nắm. Từ đó người thiết kế phải thiết kế cho được hình dáng của con tàu như thế nào đó cho phù hợp nhất với nhiệm vụ thư đó. Hay nói đúng hơn là phải cho ra được một bản vẽ đường hình lý thuyết tàu và đây chính là tiếng nói chung của những người thiết kế và những người thi công con tàu. Bản vẽ tuyến hình tàu là tài liệu thiết kế cơ bản. Nó được dùng để tính toán các tính năng của tàu để lập sơ đồ bố trí chung để kiểm tra việc lắp ráp tôn bao khi đóng tàu . Trên bản vẽ tuyến hình biểu diễn hình dáng vỏ bao trong ba dạng hình chiếu hình chiếu đứng hình chiếu bằng hình chiếu cạnh. Ta xét kỹ hơn việc xây dựng ba hình chiếu này. Trước hết sử dụng hệ thống ba mặt phẳng toạ độ vuông góc lẫn nhau gồm - 2 - 1- Mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng dọc giữa chia đôi chiều rộng của tàu 2- Mặt phẳng sườn giữa vuông góc với mặt phẳng đối xứng và chia đôi chiều dài tính toán của tàu. 3- Mặt phẳng cơ bản là mặt phẳng nằm ngang vuông góc với hai mặt phẳng trên và đi qua điểm thấp nhất của đáy tàu. đối với tàu ki bằng thì mặt phẳng trùng với ki tàu. Dùng hàng loạt mặt cắt song song với ba mặt toạ độ là mặt phẳng đối xứng mặt phẳng sườn giữa và mặt phẳng cơ bản lần lượt ta có giao tuyến của các mặt phẳng này với vỏ tàu là các đường cắt dọc đường sườn và đường nước. Chiếu tất cả các đường này lên mặt phẳng đối xứng ta được hình chiếu đứng. Trong hình chiếu đứng các đường cắt dọc cho hình thật là những đường

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.