TAILIEUCHUNG - Vẽ hình cầu vồng

Cách ve hình cầu vồng trên bức ảnh Bước 1: Các bạn hãy chuẩn bị một bức ảnh 400 x 300 mà bạn cảm thấy ứng ý : - Mở bức ảnh các bạn mới chuẩn bị bằng Photoshop. - Tạo 1 Layer mới (Ctrl + Shift + N), click 2 lần vào nó và đổi tên thành "cầu vồng" Bước 2: Chọn công cụ Gradient (G), hãy chọn tiếp chế độ Linear Gradient, chọn mầu và các thông số như hình dưới : - Mầu Graident ở đây đã mặc định sẵn trong chương trình, nếu bạn nào chẳng may xóa. | Vẽ hình cầu vồng Cách ve hình cầu vồng trên bức ảnh Bước 1 Các bạn hãy chuẩn bị một bức ảnh 400 x 300 mà bạn cảm thấy ứng ý - Mở bức ảnh các bạn mới chuẩn bị bằng Photoshop. - Tạo 1 Layer mới Ctrl Shift N click 2 lần vào nó và đổi tên thành cầu vồng Bước 2 Chọn công cụ Gradient G hãy chọn tiếp chế độ Linear Gradient chọn mầu và các thông số như hình dưới - Mầu Graident ở đây đã mặc định sẵn trong chương trình nếu bạn nào chẳng may xóa đi thì có thể vào đây để khôi phục lại - Bây giờ sẽ kéo thả từ trên xuống như hình dưới Chú ý Lúc này chúng ta làm việc trên Layer mới tạo tên là Cầu Vồng chứ không phải trên Background . Và nếu các bạn kéo thả càng dài thì hình cầu vồng mà chúng ta vẽ ra càng lớn. Bước 3 Tiếp theo chúng ta vào menu Filter Distort Polar Coordinates. Bước 4 Các bạn hãy ấn Ctrl T và dùng công cụ Move V để đặt cầu vồng vào vị trí thích .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.