TAILIEUCHUNG - 102 Bí quyết trong TMĐT (Ph ần 3)

Nói chung, những giao dịch giữa các doanh nghiệp (doanh nghiệp với doanh nghiệp) và giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng có sự khác nhau. Khi một doanh nghiệp chuyên nghiệp và một người tiêu dùng đạt được một thoả thuận nào đó thì trong vấn đề chọn luật áp dụng, các bên có liên quan không thể xuất phát từ những đạo luật công của nước người tiêu dùng bởi vì những đạo luật đó bảo vệ người tiêu dùng. | Nhóm I bao gồm Mỹ, Canada, hầu hết các nước Tây Âu, một số nước Đông Âu, một số nước Châu Mỹ La Tinh, Úc, New Zeland, hầu hết các nước Đông Nam á. Các nước này có thể thực hiện tất cả các dịch vụ, kể cả việc kiểm tra thẻ tín dụng quốc tế và việc tự do di chuyển vốn. Ở các nước đó, việc tiếp cận Internet đã sẵn sàng, cùng với sự lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Internet, đường dây cao tốc và những thiết bị an toàn với những băng đục lỗ có trình độ hoặc SET (giao dịch điện tử an toàn). Việc mua bán qua thư điện tử với những nước thuộc nhóm này không có vấn đề gì đặc biệt. Nhóm II gồm Campuchia, Kenia, Philippin và Tuynidi. Những nước này có hệ thống liên lạc viễn thông phát triển tốt và hệ thống ISP cùng thiết bị an toàn mà trình độ của những tấm đục lỗ tối thiểu là đã có thể sử dụng tại địa phương. Các dịch vụ ngân hàng và tài chính có thể chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế, việc di chuyển vốn có thể khó hơn, thẻ tín dụng còn thao tác bằng phương pháp thủ công hoặc chưa được thực hiện thường xuyên. Trong tình hình đó vấn đề quan trọng là bảo đảm sự an toàn của việc thanh toán tiền bằng cách thông qua ngân hàng một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.