TAILIEUCHUNG - Làm gì khi không khởi dộng WinXP được

Làm gì khi không khởi dộng WinXP được Đây là tình huống thường gặp nhất cho bạn thích "vọc máy", hay cài phần mềm mới, cài game chép từ bạn bè, từ đĩa mềm có virus. Bao giờ bạn cũng phải chuẩn bị sẵn mọi thứ cho thật tốt cho tình huống xấu nhất này. Không biết làm gì hay chưa chuẩn bị sẵn ? Bạn khao khát tự mình giải quyết sự cố ấy ư? Chỉ cần 1 ít kinh nghiệm và một tinh thần chuẩn bị thật tốt và bạn chỉ cần từ 1-3 phút sau là máy tính. | Làm gì khi không khởi dộng WinXP được Đây là tình huống thường gặp nhất cho bạn thích vọc máy hay cài phần mềm mới cài game chép từ bạn bè từ đĩa mềm có virus. Bao giờ bạn cũng phải chuẩn bị sẵn mọi thứ cho thật tốt cho tình huống xấu nhất này. Không biết làm gì hay chưa chuẩn bị sẵn Bạn khao khát tự mình giải quyết sự cố ấy ư Chỉ cần 1 ít kinh nghiệm và một tinh thần chuẩn bị thật tốt và bạn chỉ cần từ 1-3 phút sau là máy tính của bạn trở vào lại windows dễ dàng như trước. I Chuẩn bị vài công cụ cứu hộ sẵn dành có ngay khi trục trặc dùng được ngay Wltllrrngo - h KIH PVYI ISK t W l M tff XSIMK IMA le Imaợr M 4 r k iKetlíỴn A UxddcC lhe ditk D IK Mtl- Use disk T I KF rWcG íu 113. disk. . 1-at Martyr Kccr r ord xrpa tFs. Crcainc Trtjalllcrd Ds inocc Iron Tivskd drive. . Restore Virtue -ta-c Lusk rraae O1 pi SKcl r e. Crcax CD RCN ICO ÍToge . Cfrin Cue Ipct c Fu wix disk r y - 3 y 3 1 987 45 379 IS 96 7 930 P5-D05 Batch file Appt Gabon MS-DOS Applcatlon System file Appt Gabon System file Appt Gabon System file System file Apptcabon MS-DOS Application Appt Gabon System file Applcabon Configuration Settings Cutlook Item Appt Gabon Outlook Item Appt cation Screen Saver Appl Gabon MS-DOS Application MS-DOS Application 1 8 2005 9 53 10 PM 8 1 2005 2 06 00 AM 4 23 1999 10 22 00 PM 1 8 2006 9 53 42 PM 4 23 1999 10 22 00 PM 9 5 1995 2 37 54 AM 5 11 1998 4 23 1999 4 23 1999 4 23 1999 7 18 2000 8 24 1996 4 23 1999 9 15 1995 9 16 1998 9 16 1998 9 16 1998 9 16 1998 9 15 1998 7 12 2003 5 11 1998 4 23 1999 12 14 2002 9 D5 26FM 10 22 00 PM 10 22 00 RM 11 11 10 AN 10 22 00 PM 12 47 04RM 12 47 04 RM 12 47 04 PM 12 47 04 RM 12 PM 12 47 04 PM 1 41 26 PM 6 01 00 PM 10 2200 RM 1440 KB. 8 byte free 11 23files bytes ct-l i 1 Đĩa mềm auto bootable tự khởi động Tải file từ Mega là http d UO45ZFK0. Trích xuất bằng WinRAR 351 ra file . Dùng Winimage 80 open đọc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.