TAILIEUCHUNG - Oxi – Lưu huỳnh

Cấu tạo nguyên tử. - Oxi (Z = 8) có cấu hình electron: Có 6 e ở lớp ngoài cùng, dễ dàng thu 2e để bão hoà lớp ngoài cùng. Là chất oxi hoá mạnh: - Ở điều kiện bình thường, oxi tồn tại ở dạng phân tử 2 nguyên tử : O = O Dạng thù hình khác của oxi là ozon: | Oxi - Lưu huỳnh Oxi 1. Cấu tạo nguyên tử. - Oxi Z 8 có cấu hình electron Có 6 e ở lớp ngoài cùng dễ dàng thu 2e để bão hoà lớp ngoài cùng. Là chất oxi hoá mạnh - Ở điều kiện bình thường oxi tồn tại ở dạng phân tử 2 nguyên tử O O Dạng thù hình khác của oxi là ozon O3 - Oxi có 3 đồng vị tồn tại trong tự nhiên 2. Tính chất vật lý - Oxi là chất khí không màu không mùi hơi nặng hơn không khí hoá lỏng ở -183oC hoá rắn ở -219oC. - Ozon là chất khí mùi xốc màu xanh da trời. 3. Tính chất hoá học - Tác dụng với kim loại Oxi oxi hoá hầu hết các kim loại trừ Au và Pt để tạo thành oxit - Đối với phi kim trừ halogen oxi tác dụng trực tiếp khi đốt nóng riêng P trắng tác dụng với O2 ở to thường - Ozon có tính oxi hoá mạnh hơn O2 do nó không bền bị phân huỷ thành oxi tự do. Điều này thể hiện ở phản ứng O3 đẩy được iot khỏi dung dịch KI O2 không có phản ứng này . 4. Điều chế - Trong phòng thí nghiệm nhiệt phân các muối giàu oxi. Ví dụ hay - Trong công nghiệp hoá lỏng không khí ở nhiệt độ rất thấp -200oC sau đó chưng phân đoạn lấy O2 ở -183oC Lưu huỳnh 1. Cấu tạo nguyên tử. - Lưu huỳnh S ở cùng phân nhóm chính nhóm VI với oxi có cấu hình e 1s2 3 2s2 2p6 3s2 3p4. Lớp e ngoài cùng cũng có 6e dễ dàng thực hiện quá trình. thể hiện tính oxi hoá nhưng yếu hơn oxi. - Ở trạng thái rắn mỗi phân tử lưu huỳnh gồm 8 nguyên tử S8 khép kín thành vòng 2. Tính chất vật lý - Lưu huỳnh là chất rắn màu vàng nhạt không tan trong H2O tan trong một số dung môi hữu cơ như CC14 C6H6 rượu. .dẫn nhiệt dẫn điện rất kém. - Lưu huỳnh nóng chảy ở 112 8oC nó trở nên sẫm và đặc lại gọi là S dẻo. 3. Tính chất hoá học - Ở to thường S hoạt động kém so với oxi. Ở to cao S phản ứng được với nhiều phi kim và kim .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.