TAILIEUCHUNG - Nhóm Halogen

Nhóm halogen gồm flo, clo, brom và iot, thường được ký hiệu chung là X Cấu tạo nguyên tử - Cấu hình electron lớp ngoài cùng của X là ns2 np6. Dễ dàng thực hiện quá trình : Thể hiện tính oxi hoá mạnh. - Số oxi hoá: Flo chỉ có số oxi hoá -1, các X khác có các số oxi hoá -1, +1, +3, +4, +5 và +7. - Tính phi kim giảm từ F2 ® I2. | Nhóm Halogen Nhóm halogen gồm flo clo brom và iot thường được ký hiệu chung là X Cấu tạo nguyên tử - Cấu hình electron lớp ngoài cùng của X là ns2 np6. Dễ dàng thực hiện quá trình Thể hiện tính oxi hoá mạnh. - Số oxi hoá Flo chỉ có số oxi hoá -1 các X khác có các số oxi hoá -1 1 3 4 5 và 7. - Tính phi kim giảm từ F2 I2. Tính chất vật lý F2 Cl2 là chất khí Br2 là chất lỏng I2 là chất rắn. Khí flo màu lục nhạt khí clo màu vàng lục chất lỏng brom màu đỏ nâu tinh thể iot màu tím đen. Các halogen đều rất độc. m r 1 1 Ấ J 1 r t Tính chât hoá học 1. Phản ứng với H2O Khí cho halogen tan vào nước thì. - Flo phân huỷ nước - Clo tạo thành hỗn hợp 2 axit - Brom cho phản ứng tương tự nhưng tan kém clo. - Iot tan rất ít. 2. Phản ứng với hiđro Xảy ra với mức độ khác nhau 3. Phản ứng mạnh với kim loại Phản ứng tạo thành hợp chất ở đó kim loại có số oxi hoá cao nếu kim loại có nhiều số oxi hoá như Fe Sn. 4. Phản ứng với phi kim Cl2 Br2 I2 không phản ứng trực tiếp với oxi. 5. Phản ứng với dung dịch kiềm. - Clo tác dụng với dung dịch kiềm loãng và nguội tạo thành nước Javen - Clo tác dụng với dung dịch kiềm đặc và nóng tạo thành muối clorat - Clo tác dụng với vôi tôi tạo thành clorua vôi Nước Javen clorua vôi là những chất oxi hoá mạnh do Cl trong phân tử gây ra. Chúng được dùng làm chất tẩy màu sát trùng. 6. Halogen mạnh đẩy halogen yếu khỏi muối. Ứng dụng và điều chế clo - Clo được dùng để Diệt trùng trong nước sinh hoạt ở các thành phố. Tẩy trắng vải sợi giấy. Sản xuất nước Javen clorua vôi axit HCl Sản xuất các hoá chất trong công nghiệp dược phẩm công nghiệp .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.