TAILIEUCHUNG - Vẽ cây dừa bằng brush

Với câu hỏi về brush của một mem trong DownloadZone , pé A đã nghĩ ra cách vẽ này và đã thử làm nhiều lần thấy hiệu ứng rất tuyệt , làm banner hơi bị ổn . Nay pé A viết một cái tut ngắn ngủn để gọi là trình bày :. Hy vọng mọi người sẽ thích ^^ Tạm gọi là bài vẽ cây dừa ^^ . Đầu tiên mở 1 file kích thước 400x400 pxs : Tạo 1 layer mới đặt tên là "CAYDUA" . Chọn brush trên thanh công cụ hoặc ấn (B) . Rồi window /. | Vẽ cây dừa bằng brush Với câu hỏi về brush của một mem trong DownloadZone pé A đã nghĩ ra cách vẽ này và đã thử làm nhiều lần thấy hiệu ứng rất tuyệt làm banner hơi bị ổn . Nay pé A viết một cái tut ngắn ngủn để gọi là trình bày . Hy vọng mọi người sẽ thích AA . Tạm gọi là bài vẽ cây dừa AA . Đầu tiên mở 1 file kích thước 400x400 pxs Tạo 1 layer mới đặt tên là CAYDUA . Chọn brush trên thanh công cụ hoặc ấn B . Rồi window Brushes hoặc nhấn F5 để mở bảng Brushes . Chọn và chỉnh các thông sô như sau

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.