TAILIEUCHUNG - Hỏi Đáp về TMĐT - Những hướng dẫn có tầm quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp (Phần 6)

Bài viết dưới đây sẽ trình bày những hoạt động liên quan đến quản lý website, những hoạt động mà nhất thiết phải có kế hoạch và sự chuẩn bị. | Hãy đưa thông tin thương mại điện tử vào các tài liệu marketing và đưa thông tin về truy nhập và sử dụng site thương mại điện tử vào trong tất cả các tài liệu in cũng như các tài liệu được xuất bản khác. Hãy tích hợp các tài liệu in với web site. Tương tự như khi đưa số điện thoại của bạn vào các tài liệu, hãy đưa địa chỉ web site vào. Có thể bổ sung một dòng đơn giản vào các tài liệu in của mình ví dụ như :'' Giờ đây bạn thậm chí có thể mua. hàng trực tuyến từ web site của chúng tôi tại . . . ''. Việc tích hợp địa chỉ web site với các quảng cáo, đầu đề thư, danh thiếp, catalog, và các bảng quảng cáo điện tử sẽ tích hợp các dịch vụ này với công ty và tăng lưu lượng đến site của bạn. Đối với nhiều khách hàng, địa chỉ website sẽ dễ nhớ hơn số điện thoại. Có thể đơn giản hoá quá trình thiết kế của mình bằng cách thiết kế các tài liệu in có tính đến việc đưa lên web. Hãy tạo một phương pháp thống nhất cho mọi yếu tố thị giác của các tài liệu: thiết kế các biểu tượng màu, và đồ họa mà có thể sử dụng cả trong các tài liệu in cũng như web site. Điều này sẽ cho website và các dịch vụ công ty chuẩn một hình ảnh thống nhất. Nếu đang lập kế hoạch các chương trình tạo đường dẫn (gởi e-mail đi, gọi điện thoại. . . ), hãy đảm bảo rằng có đưa địa chỉ web site của mình vào các tài liệu đã được tạo ra. Có thể cho các khách hàng tiềm năng sự tuỳ chọn được phục vụ từ web site hay từ các kênh bán hàng truyền thống. Phải dành thời gian để cung cấp lớp đào tạo trên web site cho các nhân viên bán hàng. Các nhân viên bán hàng hướng dẫn cho các khách hàng của mình cách thức truy nhập dễ dàng các web site thay cho việc gọi điện thoại đến công ty. Hãy tạo một catalog đơn giản mô tả việc sử dụng thông tin và việc các tính năng web được tích hợp với các hoạt động kinh doanh hiện tại như thế nào. Hãy giới thiệu giờ đây khách hàng có thể sử dụng điện thoại, fax hay dịch vụ mua hàng trực tuyến để đặt hàng như thế nào. Bạn cần chỉ ra bất kể là khách hàng sử dụng phương pháp nào, đơn đặt hàng cũng sẽ đi đến cùng một trung tâm thực hiện. Hãy kết hợp chương trình nào với các đòn bẩy khuyến khích các nhân viên bán hàng hướng dẫn khách hàng về các dịch vụ khảo hàng và mua hàng trực tuyến. Tất cả những ý tưởng và khái niệm này chắc chắn giúp bạn đạt được thành công với site thương mại điện tử của mình. Marketing các dịch vụ thương mại điện tử là vấn đề mấu chốt đối với việc xây dựng một sự hiện diện web bền vững là Internet khác với các phương tiện marketing khác trong việc sử dụng một văn bản, thiết kế và đồ họa.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.