TAILIEUCHUNG - Kĩ năng tìm kiếm trên mạng

Những thông tin gì bạn có thể tìm thấy trên Internet? Không thể liệt kê tất cả các loại nguồn tin có trên Internet, đặc biệt khi Internet thay đổi rất thường xuyên và nhanh chóng. Tuy nhiên, nhìn chung Internet hữu ích nhất khi tìm kiếm những thông tin trong các nhóm sau đây | Các kỹ năng cơ bản tìm kiếm trên internet Nguyễn Tuấn Anh – 45K 2007 HÀ N Ộ I [Các kỹ năng cơ bản tìm kiếm trên internet] Các kỹ năng cơ bản tìm kiếm trên internet Nguyễn Tuấn Anh – 45K Đại học Thuỷ Lợi Nội dung 1. Các thông tin phổ biến trên internet 2 2. Các công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng: 3 . Bộ máy tìm kiếm của Việt Nam: 3 . Bộ máy tìm kiếm của nước ngoài: . 3 3. Sử dụng công cụ tìm kiếm một cách phù hợp. 4 Phân tích yêu cầu tìm . 4 Diễn đạt lệnh tìm kiếm - giới thiệu về cú pháp của lệnh tìm . 5 Các phép toán của lệnh tìm. 5 Toán tử Boolean 6 Một số cách thu hẹp phạm vi tìm kiếm khác 6 Phân nhóm yêu cầu thông tin . 8 Chọn công cụ tìm kiếm phù hợp 8 Tìm lời khuyên từ một người! 13 Nếu bước đầu bạn chưa thành công –,, hãy thử lại! ” 13 Đánh giá kết quả tìm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.