TAILIEUCHUNG - Hỏi Đáp về TMĐT - Những hướng dẫn có tầm quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp (Phần 5)

Internet cung cấp cho các công ty nghiên cứu thị trường ngoài ranh giới địa lý của mình. Vấn đề là bán hàng và hỗ trợ các hàng hoá và dịch vụ với quy mô quốc tế. | Làm việc với một nhà cung cấp chìa khoá trao tay giống như làm việc với những người bán. Cần phải quản lý chặt chẽ quá trình này để có những kết quả mong muốn. Trước hết,một nhà cung cấp chìa khoá trao tay không hiểu công ty và các khách hàng của bạn. Công ty sẽ phải cung cấp thông tin chi tiết và giám sát chặt chẽ các quyết định của nhà cung cấp sao cho nhà cung cấp có thể phát triển thành công sản gặp và làm việc với nhà cung cấp chìa khoá trao tay và giải thích những nhu cầu của công ty. Nhà cung cấp này sẽ đăng ký và thiết Lập site mua hàng trực tuyến, bao gồm cả các giao dịch thẻ tín dụng và chứng nhận số. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc thiết lập tài khoản ngân hàng để nhận các khoản thanh toán. Ngân hàng sẽ cung cấp TID và MID và sẽ đưa các số này cho nhà cung cấp chìa khoá trao tay của kiểm tra xem giải pháp chìa khoá trao tay có cung cấp một hệ thống mua hàng trực tuyến có thể tích hợp thông suốt với web site hiện tại của bạn không Điều này đảm bảo nhà cung cấp chìa khoá trao tay có khả năng linh hoạt trong việc hợp tác với các nhà thiết kế hiện tại để đưa các yếu tố thiết kế của site vào. Hãy giám sát chặt chẽ site mua hàng trực tuyến để đảm bảo hoạt động chính xác. Cần phải là người khẳng định giá, tình trạng vận chuyển và mô tả sản phẩm được hiển thị chính xác. Hãy đảm bảo các chi phí vận chuyển và các điều khoản xử lý có bao gồm các dịch vụ và chi phí mà bạn muốn cung cấp. Hãy thử site thương mại điện tử để chắc chắn các khẳng định đơn đặt hàng của khách hàng chính xác và kịp thời.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.