TAILIEUCHUNG - Váy nước

Nào chúng ta bắt tay vào xử lí nhé Bước 1 Bạn mở Hình gốc trong PS3 CTRL + J sau đó tắt con mắt trước layer Background Sau đó các bạn dùng công cụ chọn, bao quanh chiếc váy Bước 2 Nhấn tổ hợp phím Shift + F7 và Delete ta được .Mở hai tài liệu trên (TL 1 +2) tron PS3, chuyển thành Leyer và xóa bỏ phần nền trắng, rồi đưa qua Leyer 1 như hình Copy chúng lên và sắp xếp tùy ý bạn, sau đó dùng công cục tẩy xóa những điểm đen lớn, còn lại như hình: .Sau đó. | Váy nước Hình gốc Tài liệu chúng ta cần có Tl 1 TL 2 Nào chúng ta bắt tay vào xử lí nhé Bước 1 Bạn mở Hình gốc trong PS3 CTRL J sau đó tắt con mắt trước layer Background Sau đó các bạn dùng công cụ chọn bao quanh chiếc vá Bước 2 Nhấn tổ hợp phím Shift F7 và Delete ta được Mở hai tài liệu trên TL 1 2 tron PS3 chuyên thành Leyer và xóa bỏ phân nên trăng rôi đưa qua Leyer 1 như hình Copy chúng lên và săp xếp tùy ý bạn sau đó dùng công cục tẩy xóa những điêm đen lớn còn lại như hình

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.