TAILIEUCHUNG - Thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1988-2007

Số liệu thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam giai đoạn 1988-2007 và thống kê chi tiết 9 tháng 2007. Thống kê FDI phân theo ngành, hình thức đầu tư, quốc tịch chủ đầu tư và địa bàn đầu tư.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.