TAILIEUCHUNG - Tut blend đầu tiên ( màu lạnh nhẹ nhàng )

Bạn mở ra tấm hình mà bạn muốn chỉnh sửâ B1 : nhân đôi layer lên ( ctrl +J). nhấn tiếp Ctrl + L để tăng sáng cho ảnh với thông số ( 0, , 255 ) B2: Trong bức hình này đôi chân hơi xấu nên dùng bạn có thể down Plug-in tại link này . Sau khi làm mặt nước xong thì tạo 1 layer mark và xóa nhẹ phần chân của tiếp xúc với nước. Ở bước này các bạn có thể làm thêm 1 ít gợn sóng, tùy các bạn .B3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl +. | Tut blend đầu tiên màu lạnh nhẹ nhàng Bạn mở ra tấm hình mà bạn muốn chỉnh sửâ B1 nhân đôi layer lên Ctrl J . nhấn tiếp Ctrl L để tăng sáng cho ảnh với thông số 0 255 B2 Trong bức hình này đôi chân hơi xấu nên dùng bạn có thể down Plug-in tại link này http znl2ltwị00x. Sau khi làm mặt nước xong thì tạo 1 layer mark và xóa nhẹ phần chân của tiếp xúc với nước. Ở bước này các bạn có thể làm thêm 1 ít gợn sóng tùy các bạn B3 Nhấn tổ hợp phím Ctrl shift alt e để gộp tất cả các layer dưới lại với nhau. B4 Tạo môt lớp color balace với các thông sô như hình B5 Tạo tiêp 1 lớp channel mixer với thông sô output channel Kênh red 119 -2 0 0 Kênh green 2 100 9 0 kênh blue 13 2 100 click OK B6 ân tô hợp phím Ctrl shift alt e đê layer tông hợp rôi chuyên layer đó vê Overlay với Opacty 59 . Tạo tiếp 1 layer mark xóa phần không giang phía sau mod. ko xóa phần mặt .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.