TAILIEUCHUNG - Hỏi Đáp về TMĐT - Những hướng dẫn có tầm quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp (Phần 2)

Bước đầu tiên để xây dựng một site thương mại điện tử là xác định liệu các hàng hoá của bạn có thích hợp với, việc bán hàng trên Internet không | Dịch vụ khảo hàng trực tuyến cũng ảnh hưởng đến bộ phận hỗ trợ sản phẩm. Các khách hàng khảo hàng và mua hàng trực tuyến kỳ vọng được hỗ trợ trực tuyến. Nếu bạn có bộ phận hỗ trợ điện thoại đến, cũng cần phải đưa vào hình thức hỗ trợ các e-mail đến. Các e-mail đến về nhiều khía cạnh dễ hỗ trợ hơn các cuộc điện thoại đến. Các khách hàng trực tuyến kỳ vọng thời gian trễ là 24 giờ giữa câu hỏi e-maii và trả lời. Bộ phận hỗ trợ điện thoại phải trả lời cho khách hàng trong vài phút. Thời gian trễ 24 giờ giữa thời điểm khách hàng hỏi và nhận được trả lời bằng e-mail tạo điều kiện dễ dàng hơn cho một bộ phận hỗ trợ dựa trên bố trí nhân viên cho một trung tâm trả lời bằng e-mail. Ngoài sự hỗ trợ e-mail, nhiều công ty sử dụng các newsgroup để hỗ trợ khách hàng. Hãy tạo một newsgroup hỗ trợ và cử các nhân viên theo dõi các câu hỏi, cung cấp các câu trả lời hay hướng dẫn cần thiết. Không nhất thiết phải có các câu trả lời ngay đối với các câu hỏi đưa ra. Thời gian trễ này cung cấp cho bộ phận hỗ trợ của bạn tính linh hoạt trong việc bố trí nhân viên có newsgroup hỗ trợ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.