TAILIEUCHUNG - Kiểm tra “sức khỏe” bộ nhớ với Windows Memory Diagnotic

Kiểm tra “sức khỏe” bộ nhớ với Windows Memory Diagnotic Đôi khi, máy tính của bạn gặp rắc rối với bộ nhớ của hệ thống (RAM và ROM) để chẩn đóan “bệnh” có thể mắc phải và để kiểm tra tình hình “sức khỏe” của 2 bộ nhớ này, bạn phải cần đến sự giúp đỡ của Windows Memory Diagnostic. Windows Memory Diagnostic là tiện ích giúp bạn kiểm tra lỗi của bộ nhớ RAM trên máy tính của bạn. Sự chẩn đoán được bao hàm cả sự kiểm tra. . | Ỉ7- Ẳ J rr r 1 1 9 1 V 1 r_ r XT T 1 Kiêm tra sức khỏe bộ nhớ với Windows Memory Diagnotic Đôi khi máy tính của bạn gặp rắc rối với bộ nhớ của hệ thống RAM và ROM để chẩn đóan bệnh có thể mắc phải và để kiểm tra tình hình sức khỏe của 2 bộ nhớ này bạn phải cần đến sự giúp đỡ của Windows Memory Diagnostic. Windows Memory Diagnostic là tiện ích giúp bạn kiểm tra lỗi của bộ nhớ RAM trên máy tính của bạn. Sự chẩn đoán được bao hàm cả sự kiểm tra. Nếu máy tính của bạn xảy ra lỗi trong quá trình hoạt động và khi bạn đã xác định rõ lỗi là do một thiết bị phần cứng nào đó gây ra như RAM hay bộ nhớ của hệ thống trên Mainboard thì Windows Memory Diagnostic sẽ giúp bạn xác định rõ lỗi này do đâu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chương trình không đòi hỏi cấu hình quá cao do đó bạn có thể dễ dàng cài đặt chạy chương trình kiểm tra và có kết quả trong thời gian không quá 30 phút đối với các máy có cấu hình yếu . Download chương trình tại đây. Sau khi download và cài đặt chương trình một thông báo sẽ hiện ra báo cho bạn biết bạn phải ghi chương trình vào một đĩa mềm hoặc tạo ra một Image của chương trình để ghi lên đĩa cứng làm đĩa khởi động. Để chạy Windows Memory Diagnostic bạn cần phải khởi động máy tính bằng đĩa mềm hoặc đĩa CD có ghi chương trình Windows Memory Diagnostic. Sau khi khởi động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.