TAILIEUCHUNG - Thiết kế rèm cửa kỹ thuật cao

Hy vọng với hướng dẫn dưới đây các bạn sẽ nắm được một kỹ xảo khá cầu kỳ nhưng cũng khá đẹp mắt, và đáng công sức bỏ ra tìm hiểu. Bạn cần có phần mềm Sinodot II để hỗ trợ cho kỹ thuật này . .Mở photoshop ra với file có kích thước bạn tự xác định cho khung cửa của mình , chiều cao lớn hơn chiều rộng . Tô nền đen , sau đó tạo 1 layer mới và tô nền đen cho nó 2.) Vào Filter Dragon Fly Sinedot II .3.) Bạn sẽ được như hình .4.) Thu. | Thiết kế rèm cửa kỹ thuật cao Hy vọng với hướng dẫn dưới đây các bạn sẽ nắm được một kỹ xảo khá cầu kỳ nhưng cũng khá đẹp mắt và đáng công sức bỏ ra tìm hiểu. Bạn cần có phần mềm Sinodot II để hỗ trợ cho kỹ thuật này . .Mở photoshop ra với file có kích thước bạn tự xác định cho khung cửa của mình chiều cao lớn hơn chiều rộng . Tô nền đen sau đó tạo 1 layer mới và tô nền đen cho nó 2. Vào Filter Dragon Fly Sinedot II 3. Bạn sẽ được như hình 4. Thu nhỏ cái lớp này lại bằng 1 4 hình sau đó chọn chế độ hoà trộn Screen cho .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.