TAILIEUCHUNG - Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Nếu bạn không thích lựa chọn một menu tĩnh truyền thống, có thể áp dụng bài hướng dẫn này để tạo cho website của mình một menu động phù hợp, nó có thể mang lại phong cách cho một website chuyên nghiệp. Bài tập hướng dẫn này khá phức tạp nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giải thích một cách dễ hiệu nhất. Hãy chắc chắn bạn thực hiện đúng theo từng bước hướng dẫn. Bước 1 Tạo một file Flash mới với kích thước 250 x 140 và Frame rate là 40fps. Bươc 2 Chọn công cụ Rectangle Tool. | Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động Nếu bạn không thích lựa chọn một menu tĩnh truyền thống có thể áp dụng bài hướng dẫn này để tạo cho website của mình một menu động phù hợp nó có thể mang lại phong cách cho một website chuyên nghiệp. Bài tập hướng dẫn này khá phức tạp nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giải thích một cách dễ hiệu nhất. Hãy chắc chắn bạn thực hiện đúng theo từng bước hướng dẫn. Bước 1 Tạo một file Flash mới với kích thước 250 x 140 và Frame rate là 40fps. Bươc 2 Chọn công cụ Rectangle Tool R và vẽ 5 hình chữ nhật nhỏ hoặc bao nhiêu tùy vào số lượng Bước 3 Chọn Text Tool A vào phần Properties Panel Ctrl F3 chọn Dynamic Text và tạo các chữ hiển thị tên menu. Bước 4 Chọn chữ đầu tiên trong ví dụ là About us r và nhấn phím F8 trên bàn phím Convert to Symbol để chuyển chữ này sang dạng Movie Clip Symbol. Bước 5 Mở Properties Panel Ctrl F3 và nhập vào buttl. Xem hình sau Bước 6 Kích đúp hoặc nhấn phải chuột vào Movie Clip mới tạo và chọn Edit in Place Bước 7 Chỉ chọn mỗi chữ trong trường hợp ví dụ này là Aboutu Ị. nhấn phím Ctrl X Cut thêm một layer mới vào trên layer 1 layer 2 chọn nó và nhấn Ctrl Shift V Paste in place Bước 8 Chọn layer 2 layer chữ và Convert nó sang dạng Movie Clip F8 Bước 9 Sau đó mở Properties Panel Ctrl F3 và nhập vào chữ text. Bước 10 Kích vào frame 5 của layer 2 layer chữ và nhấn phím F6. Sau đó tiếp tục kích vào frame 10 và nhấn F6 lần nữa tạo Keyframe

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.