TAILIEUCHUNG - Robot Công nghiệp (Chương V)

Lập trình điều khiển robot thể hiện mối quan hệ giữa người điều khiển và robot công nghiệp. | ROBOT CÔNG NGHIỆP 58 CHƯƠNG V NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ROBOT Robot Programming Languages . Giới thiêu chung về lập trình điều khiển robot Lập trình điều khiển robot thể hiện mối quan hệ giữa người điều khiển và robot công nghiệp. Tính phức tạp của việc lập trình càng tăng khi các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi sử dụng đổng thời nhiều robot với các máy tự động khả lập trình khác tạo nên hệ thống sản xuất tự động linh hoạt. Robot khác với các máy tự động cố định ở tính linh hoạt nghĩa là có thể lập trình được Programmable khả lập trình . Không những chỉ có các chuyển động của robot mà ngay cả việc sử dụng các cảm biến cũng như những thông tin quan hệ với máy tự động khác trong phân xưởng cũng có thể lập trình. Robot có thể dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của nhiệm vụ sản xuất bằng cách thay đổi chương trình điều khiển nó. Khi xem xét vấn đề lập trình cho robot chúng ta nên nhớ rằng robot là một thành phần của một quá trình được tự động hoá. Thuật ngữ workcell được dùng để mô tả một tập hợp các thiết bị mà nó bao gổm một hoặc nhiều robot hệ thống băng chuyền các cơ cấu cấp phôi và đổ gá. Ở mức cao hơn Workcell có thể được liên kết trong mạng lưới các phân xưởng vì thế máy tính điều khiển trung tâm có thể điều khiển toàn bộ các hoạt động của phân xưởng. Vì vậy việc lập trình điều khiển robot trong thực tế sản xuất cần phải được xem xét trong mối quan hệ rộng hơn. Để bước đầu làm quen với việc lập trình điều khiển robot chương nầy cũng giới thiệu tóm tắt phương pháp lập trình điều khiển robot TERGAN-45 thông qua ngôn ngữ ASPECT của phần mềm Procomm Plus for Window . Các mức lập trình điều khiển robot Người sử dụng có thể có nhiều kiểu giao diện lập trình điều khiển robot. Trước sự phát triển nhanh chóng của các loại máy vi tính dùng trong công nghiệp và các ngôn ngữ lập trình ngày càng có nhiều tiện ích cao việc lập trình điều khiển robot ngày càng dễ dàng và thuận tiện hơn. TS. Phạm Đăng Phước ROBOT CÔNG NGHIỆP 59 . Lập trình kiểu Dạy - Học Các robot thế hệ đầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.