TAILIEUCHUNG - Thiết kế chữ kí game - tut độc quyền Flavia

Đầu tiên là stock, mọi người tìm lấy 1 tấm ưa thích, tốt nhất là 1 tấm có vẻ có chuyển động, đừng để nhân vật chính chỉ đứng làm dáng thôi, như ở đây của tớ là tấm này Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là pixel Tiếp theo, khâu lâu la mất thì h nhất là tách hình. Các bạn chú ý tách hình càng chuẩn càng tốt Rồi, tạo 1 file mới, tớ làm chữ kí thường to, cỡ 500x200 nhưng các bạn muốn chữ. | Thiết kế chữ kí game - tut độc quyền Flavia Đầu tiên là stock mọi người tìm lấy 1 tấm ưa thích tốt nhất là 1 tấm có vẻ có chuyển động đừng để nhân vật chính chỉ đứng làm dáng thôi như ở đây của tớ là tấm này r Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là pixel Tiếp theo khâu lâu la mất thì h nhất là tách hình. Các bạn chú ý tách hình càng chuẩn càng tốt Rồi tạo 1 file mới tớ làm chữ kí thường to cỡ 500x200 nhưng các bạn muốn chữ kí các bạn cỡ bao nhiêu thì tùy Đổ màu đen cho nền sau đó kéo 2 tấm render này sang smudge 1 hôi ta diro c thê này Kéo render cua ban .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.