TAILIEUCHUNG - Bạn đang dùng PM lậu hay bản quyền?

Bạn đang dùng PM lậu hay bản quyền? Microsoft vừa đưa ra phiên bản xác thực bản quyền Windows mới, giúp người dùng phát hiện hệ điều hành họ đang dùng là phần mềm có hay không có bản quyền. Windows Genuine Advantage Notifications (WGA Notifications) là hệ thống xác thực phần mềm hệ điều hành, cho phép khách hàng của Microsoft kiểm chứng hệ điều hành có hay không có bản quyền được cung cấp tại địa chỉ . . | T- -t- 1 A TA X 1 ZA 1 1 Ă r Bạn đang dùng PM lậu hay bản quyên Microsoft vừa đưa ra phiên bản xác thực bản quyền Windows mới giúp người dùng phát hiện hệ điều hành họ đang dùng là phần mềm có hay không có bản quyền. Windows Genuine Advantage Notifications WGA Notifications là hệ thống xác thực phần mêm hệ điêu hành cho phép khách hàng của Microsoft kiểm chứng hệ điều hành có hay không có bản quyền được cung cấp tại địa chỉ genuine. Nếu đã được xác thực là phần mềm chính hãng đồng nghĩa với việc người dùng được khai thác toàn bộ các tính năng dịch vụ hỗ trợ cập nhật thường xuyên của sản phẩm hay những ưu đãi khác. Ngược lại khi không xác thực thành công người dùng sẽ thường xuyên nhận được cảnh báo về nguy cơ trở thành nạn nhân của việc sử dụng phần mềm không hợp pháp. Bản cập nhật WGA Notifications đặt thông điệp cảnh báo ở góc phải bên dưới màn hình trên thanh điều khiển hệ thống. Đồng thời màn hình nền của máy tính sẽ tự động chuyển sang màu đen sau mỗi 60 phút hoạt động. Cảnh báo này sẽ không làm ảnh hưởng đến các các chương trình đang tác nghiệp hay làm tắt máy tính. Người dùng có thể quay lại chế độ nền màn hình cũ bằng cách nhắp chuột phải và chọn Properties lựa chọn chế độ màn hình mong muốn hoặc sử dụng Control Panel để thay đổi chế độ màn hình. Tuy nhiên thông báo này sẽ được lặp lại theo chu kỳ 60 phút cho đến khi người dùng xác thực thành công bản quyền phần mềm đang sử dụng trên máy tính với mã sản phẩm hợp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.