TAILIEUCHUNG - Macromedia Flash - Tạo trình chiếu ảnh tuyệt vời

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một trình chiếu ảnh đơn giản, thông qua đó bạn có thể áp dụng để giới thiệu ảnh động vật mà bạn ưa thích hay thậm chí cả cho việc tạo banner và ảnh cho một trang web Hoàn toàn không cần sử dụng đến Action Script trong bài này. Chỉ cần sử dụng mặt nạ (mask), Free Transform Tool (Q) và một vài thủ thuật flash đặc biệt. Bước 1 Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị hết các ảnh cần sử dụng để tạo trình chiếu. Sau khi đã có đầy. | Macromedia Flash - Tạo trình chiếu ảnh tuyệt vời Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một trình chiếu ảnh đơn giản thông qua đó bạn có thể áp dụng để giới thiệu ảnh động vật mà bạn ưa thích hay thậm chí cả cho việc tạo banner và ảnh cho một trang web. Hoàn toàn không cần sử dụng đến Action Script trong bài này. Chỉ cần sử dụng mặt nạ mask Free Transform Tool Q và một vài thủ thuật flash đặc biệt. Bước 1 Đầu tiên bạn hãy chuẩn bị hết các ảnh cần sử dụng để tạo trình chiếu. Sau khi đã có đầy đủ ảnh chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vào thực hành bài tập này. Bước 2 Tạo một file flash mới. Nhấn phím Ctrl J trên bàn phím mở trang thuộc tính Document Properties và thiết lập độ rộng của file là 300 px chiều cao là 212 px. Chọn bất cứ màu nền nào bạn thích hoặc để nguyên màu gốc. Thiết lập tốc độ Frame rate là 28 theo như hình dưới và kích OK. Bước 3 Sau khi thiết lập xong các thông số cần thiết cho file vào File Inport Import to Library. Trong cửa sổ duyệt file được mở ra tìm 4 bức ảnh mà bạn đã chuẩn bị sẵn và giữ Shift để chọn chúng. Sau đó kích vào Open. Nếu bạn đang mở phần Flash Library Ctrl L bạn sẽ thấy 4 bức ảnh được thêm vào danh sách như hình dưới. Bước 4 Chọn công cụ Selection Tool V và sử dụng công nghệ kéo thả để kéo bức ảnh đầu tiên từ thư viện library vào phần thiết kế file. Bước 5 Khi bức ảnh vẫn được chọn vào công cụ Align Panel Ctrl K và thực hiện theo các bước sau 1. Đảm bảo nút Align Distribute to Stage đã được bật 2. Kích vào nút Align horizontal center 3. Kích vào nút Align vertical center Bước 6 Sau đó khi ảnh vẫn được chọn nhấn phím F8 Convert to Symbol để chuyển bức ảnh sang dạng Movie Clip. Bước 7 Kích đúp vào layerl để đổi tên nó sang dạng photol. Sau đó kích vào frame 40 và nhấn phím F6. Bước 8 Chọn lại frame đầu tiên. Sau đó chọn công cụ Selection Tool V và kích một lần lên bức ảnh để chọn nó. Sau đó vào phần Properties Panel Ctrl F3 ở phần dưới. Phía bên phải bạn sẽ thấy danh sách Color. Chọn Advanced kích vào nút Settings và thiết lập các tuỳ chọn

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.