TAILIEUCHUNG - “Dọn đường” cho Windows XP khởi động nhanh hơn (Phần 2)

“Dọn đường” cho Windows XP khởi động nhanh hơn (Phần 2) Ngoài việc tắt bỏ những dịch vụ (Service) không cần thiết, người dùng còn có thể bỏ qua nhiều chức năng khác mà Microsoft đã tích hợp trong Windows XP. Tắt chế độ Recent Documents History Windows XP có tính năng theo dõi các tài liệu vừađược mở (Recent Documents History). Ý tưởng là để giúp người dùng nhanh chóng mở lại những tài liệu vừa dùng. Nhưng tác hại của tính năng này là Windows XP phải tính tính toán để đưa những gì vào đó mỗi khi máy. | Dọn đường cho Windows XP khởi động nhanh hơn Phần 2 Ngoài việc tắt bỏ những dịch vụ Service không cần thiết người dùng còn có thể bỏ qua nhiều chức năng khác mà Microsoft đã tích hợp trong Windows XP. Tắt chế độ Recent Documents History Windows XP có tính năng theo dõi các tài liệu vừađược mở Recent Documents History . Ý tưởng là để giúp người dùng nhanh chóng mở lại những tài liệu vừa dùng. Nhưng tác hại của tính năng này là Windows XP phải tính tính toán để đưa những gì vào đó mỗi khi máy tính khởi động điều đó kéo dài thời gian thời gian bật máy. Vì thế nếu bạn không hay dùng Recent Documents History có thể vô hiệu tính năng này để máy khởi động nhanh hơn. Tắt tính năng này bằng cách 1. Mở Registry Editor chọn Start Run gõ regedit rồi nhấn OK . 2. Tìm đến HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Win dows CurrentVersion Policies Explorer. 3. Tạo khóa NoRecentDocsHistory D_WORD. Kích đúp vào ô trí số bên phải. 4. Đặt trị số ở ô Data Value là 1. 5. Kích OK và đóng trình đơn Registry Editor. Bạn cần khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực. Tắt bỏ Boot Logo Bạn có thể gỡ bỏ logo khởi động khi mở Windows XP. Thay đổi này có thể tiết kiệm thêm vài giây trong thời gian khởi động. Tác hại của việc gỡ bỏ logo khởi động là bạn sẽ không thấy được những thông điệp khởi động như kiểm tra đĩa check disk . Nhưng nếu máy tính không có vấn đề gì điều này cũng chẳng có gì đáng ngại. Để gỡ bỏ logo khởi động theo các bước sau 1. Chọn Start Run gõ msconfig nhấn OK. 2. Trong System Configuration Utility kích vào thẻ . 3. Trên thẻ đặt dấu kiểm x vào ô lựa chọn NOGUIBOOT. Nhấn OK. Gỡ bớt font chữ không dùng đến Càng nhiều font chữ Windows XP càng phải mất sức xử lý. Để xoá những font chữ không cần thiết thực hiện các bước sau 1. Mở thư mục Fonts trong Control Panel. 2. Chọn Edit chọnSelect All rồi lại chọn Edit chọn Copy. 3. Tạo thư mục mới trên màn hình nền mở thư mục đó rồi chọn Edit Paste. 4. Trong thư mục mới xoá hết những font bạn không muốn giữ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.