TAILIEUCHUNG - Tạo nguyệt thực

Hôm nay tôi xin có bài tut về một sự kiện không mới mẻ lắm nhưng rất lạ, đó chính là nguyệt thực. Không phải lúc nào ta cũng có thể nhìn thấy nguyệt thực và chụp lại được. Vậy nên tại sao ta không làm một bức ảnh Nguyệt thực nhỉ? Rất đơn giản chỉ với Brush. Không biết bác nào cũng đã có ý tưởng hay bài viết giống tôi chưa nhưng tôi xin khẳng định đây là do tôi nghĩ ra và có ý kiến hướng dẫn một chút: Nào start: Mở Photoshop (tôi dùng CS2 ). | Tạo nguyệt thực Hôm nay tôi xin có bài tut về một sự kiện không mới mẻ lắm nhưng rất lạ đó chính là nguyệt thực. Không phải lúc nào ta cũng có thể nhìn thấy nguyệt thực và chụp lại được. Vậy nên tại sao ta không làm một bức ảnh Nguyệt thực nhỉ Rất đơn giản chỉ với Brush. Không biết bác nào cũng đã có ý tưởng hay bài viết giống tôi chưa nhưng tôi xin khẳng định đây là do tôi nghĩ ra và có ý kiến hướng dẫn một chút Nào start Mở Photoshop tôi dùng CS2 Trên thanh Tool Box Bên góc trái chọn màu Background là màu đen - Màu nền dưới File New Ctrl N Kích cỡ là Width 500 px Heigth 550 px Resolution 72 Color Mode RGB color - 8 bit Background contents Background Color Ta dùng Brush Nightsky Cái này rất cần vì nó tạo hiệu ứng trông như một bầu trời thực sự Download Brush http tutorials photoeffect nguyet thuc troidem Load Brush Chọn Brush như hình hoặc Brush nào khác tương tự như đám tinh vân Chú ý chọn màu nâu Không phải màu đen hay trắng Tiếp đó chọn Brush giống kiểu rải sao trên bầu trời màu color trắng - hồng cũng thuộc Brush .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.