TAILIEUCHUNG - “Dọn đường” để Win XP khởi động nhanh hơn (phần 1)

“Dọn đường” để Win XP khởi động nhanh hơn (1) Máy tính là khởi động chậm khiến người dùng khó chịu. Đây là một số cách giúp cho máy tính dùng hệ điều hành Windows XP khởi động nhanh hơn. Tắt những dịch vụ khởi động không cần thiết Chạy cùng với các chương trình hệ thống lõi của Windows khi khởi động còn có một loạt dịch vụ. | Dọn đường đê Win XP khởi động nhanh hơn 1 Máy tính là khởi động chậm khiến người dùng khó chịu. Đây là một số cách giúp cho máy tính dùng hệ điều hành Windows XP khởi động nhanh hơn. Tắt những dịch vụ khởi động không cần thiết Chạy cùng với các chương trình hệ thống lõi của Windows khi khởi động còn có một loạt dịch vụ. Một số cần cho Windows XP hoạt động nhưng cũng có nhiều dịch vụ dành cho những tính năng có thể bạn không cần đến có thể tắt bỏ. Nói chung càng ít dịch vụ Windows XP khởi động càng nhanh. Để tắt bớt dịch vụ chạy lúc khởi động bạn có thể làm hai cách Cách đầu tiên là vào System Configuration Utility Start Run gõ msconfig nhấn OK . Thẻ Services cho thấy các dịch vụ chạy hoặc tắt khi máy tính khởi động. Bạn có thể tắt dịch vụ chạy khởi động bằng cách bỏ dấu kiểm của dịch vụ đó rồi nhấn OK. Cách thứ hai là truy cập mục quản lý các Services. Cách này được nhiều người áp dụng hơn vì giao diện của nó cung cấp nhiều thông tin và mô tả rõ hơn về chức năng của các dịch vụ. Có hai cách mở mục quản lý các Services vào Control Panel Administrative Tools Services hoặc chọn Start Run gõ rồi nhấn OK. Trong mục quản lý Services bạn nên lưu ý đến cột Startup Type. Thông tin cột này liệt kê cho thấy dịch vụ đó chạy tự động automatic hay tự chỉnh manual . Các dịch vụ tự chỉnh chỉ khởi động trong Windows XP khi bạn khởi động quy trình yêu cầu dịch vụ đó. Một số quy trình khác có thể yêu cầu dịch vụ đó trong trường hợp có liên hệ phụ thuộc trong trường hợp này dịch vụ phụ thuộc cũng sẽ khởi động. Bởi vì các dịch vụ tự chỉnh không tự động chạy khi bạn khởi động Windows XP nên bạn không cần làm gì với các dịch vụ tự chỉnh. Tuy nhiên tất cả các dịch vụ được liệt kê là tự động automatic trong cột Startup Type sẽ chạy khi Windows XP khởi động. Như trên đã trình bày nhiều dịch vụ trong số đó là không cần thiết do đó bạn có thể dừng các dịch vụ tự động trừ khi bạn không biết hậu quả của việc tắt dịch vụ đó. Bạn có thể lấy thông tin về dịch vụ bằng cách nhìn vào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.