TAILIEUCHUNG - Tạo một tác phẩm kinh dị (Dark Art)

Nếu bạn nào muốn tạo một hình ảnh cực kỳ gây sốc cho người xem thì có thể làm theo những hướng dẫn dưới đây. Bức hình chắc chắn sẽ gây nên một cảm giác không thể quên. Trước tiên bạn phải có 3 hình này : .Mở 1 file ảnh bạn muốn làm : .Rồi bấm Ctrl + Shift + U để chuyển thành trắng đen Dùng Lasso Tool ( L ) để chọn vùng mắt : .Tô đen rồi dùng soft brush với màu trắng chấm lên mắt 1 phát Rồi tạo 1 layer mới ,copy ảnh đầu tiên vào và bấm. | Tạo một tác phẩm kinh dị Dark Art Nếu bạn nào muốn tạo một hình ảnh cực kỳ gây sốc cho người xem thì có thể làm theo những hướng dẫn dưới đây. Bức hình chắc chắn sẽ gây nên một cảm giác không thể quên. LEỰEL ũũ _ _ Trước tiên bạn phải có 3 hình này Mo 1 file anh ban muon lam Rồi bấm Ctrl Shift U để chuyển thành trắng đen Dùng Lasso Tool L để chọn vùng mắt

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.